Přijímací řízení k Policii ČR

Policie České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, který vznikl v roce 1991 a jehož činnost je v současnosti upravena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Hlavním úkolem policie je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti.

Policejní práce je vysoce náročná jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Proto musí uchazeč o práci u největšího ozbrojeného sboru v republice splnit hned několik podmínek a podstoupit rozsáhlé testy.

Přijímací řízení trvá průměrně 3 měsíce a projde si jím každý nově nastupující policista.

Jedny z největších výhod práce u policie jsou jistota a benefity, které služební poměr nabízí. U středočeské policie dostává každý nový policista po šesti měsících služby náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Další z nich jsou vypsány zde.

V případě zájmu postačí kontaktovat personální pracoviště, ať už na stránkách nabor.policie.cz, e-mailové adrese nabor.stredocesi@pcr.cz, anebo na číslech 974 861 810 či 607 405 286.

Na začátku vyplní každý uchazeč o práci u policie dva formuláře – Žádost o přijetí do služebního poměru a Souhlas se zpracováním osobních údajů – dokumenty je možné stáhnout zde. Avšak aby se uchazeč mohl stát policistou, musí splňovat zákonné podmínky, kterými jsou:

  • státní občanství České republiky,
  • věk nad 18 let,
  • plná způsobilost k právním úkonům,
  • trestní bezúhonnost,
  • středoškolské nebo úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou a vyšší,
  • fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby.

Posléze je se zájemcem o práci u Policie ČR zahájeno přijímací řízení, které se skládá ze tří částí – psychologické vyšetření, prověrka tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídka.

Průměrná délka jeho trvání jsou přibližně 3 měsíce, závisí na časové flexibilitě uchazeče.

Psychologické vyšetření probíhá od ranních do odpoledních hodin, kdy se kombinuje práce na papíře, počítači a osobní rozhovor s psycholožkou. Na zdravotní prohlídce si uchazeč v jednom dni projde komplexním lékařským vyšetřením. Na fyzické testy se uchazeč dostaví v určený den do Školního policejního střediska v Sadské, kde pod vedením zkušených policejních instruktorů prochází jednotlivými disciplínami.  Prověrka tělesné zdatnosti je složena ze čtyř částí, a to z člunkového běhu, kliků, celomotorického testu a běhu na 1 000 metrů. (Více informací viz video pod článkem)

Po úspěšném přijímacím řízení se z uchazeče stává policista, a ten je následně vyslán na základní odbornou přípravu. Nováček se na ni naučí teoretické znalosti i praktické dovednosti, které bude poté využívat ve službě.

Policista může být služebně zařazen do jedné ze základních policejních služeb, kterými jsou:

  • služba pořádkové policie,
  • služba dopravní policie,
  • služba cizinecké policie,
  • služba kriminální policie a vyšetřování.