O projektu | Dětské zprávy

Bezpečné město je poměrně rozšířeným projektem, který je založen na úzké spolupráci samosprávy, Policie ČR a veřejnosti. Zmíněná úzká spolupráce s veřejností vedla k otázce, jaký zvolit efektivní informační kanál, kterým bychom občany vtáhli do problematiky bezpečnosti města. Odpověď přišla na počátku roku 2017, kdy vznikly dětské zprávičky.

Naší ideou bylo poskytovat informace trochu nevšední formou z oblasti policejní práce, kriminality a prevence.

Myšlenku jsme měli a následovalo nastavení spolupráce s některou z kolínských škol, abychom získali reportéry, děti, do našeho projektu. Volba byla poměrně jasná a padla na 3. ZŠ v Kolíně, s kterou jsme již v minulosti spolupracovali na jiných preventivních projektech a paní ředitelka Mgr. Irena Kaurová byla naší myšlenou nadšena.

Zprávičky světlo světa spatřily 3. 5. 2017, kdy jsme na Facebooku Bezpečný Kolín zveřejnili krátkou upoutávku.

První krůčky do neznáma byly trochu rozpačité. Často jsme museli improvizovat hlavně v oblasti techniky a vybavení, ale to je již minulostí i díky grantu fy. TPCA, která nám v letošním roce zakoupila téměř profesionální studio.

Samotná videa jsou natáčena na zelené plátno, na které následně klíčujeme různá pozadí. S dětmi se scházíme po 14 ti dnech, ideálně tedy dvakrát do měsíce. Samotnému natáčení předchází schůzka, kde s dětmi probíráme připravené scénáře a režii natáčení. Naši „zprávaři“ mají možnost doplňovat, vnášet či přinášet nápady do natáčení. Některé z dílů jsou celé vytvořeny dětmi jako například Silvestrovský rap, který je věnován prevenci. Práce s dětmi je velice kreativní, inspirující a zábavná.

Tento projekt má několik rozměrů, na které cílíme:

Ø kontakt s veřejností, pro kterou je tento způsob poskytování informací atraktivní

Ø práce s dětmi v preventivní rovině, učíme je přemýšlet o rizicích a prevenci

Ø zajímavou formou představujeme policejní práci

Ø prostřednictvím dětí působíme i na rodiče

Ø vytváříme pozitivní vzory

Na zprávičkách se podílí celkem 15 osob:

Ø 12 dětí, převážně z II. stupně jako reportéři

Ø Ing. Květa Novotná jako učitelský dozor

Ø ppor. Jan Bartoš z OKT jako kameraman, střih

Ø por. Mgr. Martina Fejfarová z OTP jako scénárista, režie