Vloupání do obydlí | PČR

Přichází zima a s ní období, kdy chataři opouští své rekreační nemovitosti. Bohužel právě v zimě, když jsou chaty a chalupy dlouhodobě neobydlené, dochází k častým krádežím.

Riziko, že nechtěná návštěva zavítá do rekreačního objektu, je v podzimních a především zimních měsících vyšší než během léta.

Je tedy nezbytné, aby Policie ČR právě v tomto období majitele rekreačních objektů upozornila na to, aby si své chaty a chalupy řádně zabezpečili a nenechávali v nich nic cenného. Středočeští policisté samozřejmě provádí pravidelné kontroly rekreačních oblastí.

Práce hlídek spočívá v tom, že policisté nejčastěji i s policejními psy navštíví danou oblast a zkontrolují osoby přítomné v rekreačních obydlích. Pokud na místě nikoho nenaleznou, provedou kontrolu správného zabezpečení objektu, tzn. řádně uzamčené dveře, okenice atd., případně zanechají na místě leták s informací, že Policie ČR provedla v dané chatě kontrolu.

Ovšem není v jejích silách, aby uhlídali všechny objekty. Ve velké míře se o svůj majetek musí starat především majitelé objektů sami.

Dodržujte proto následující rady a můžete tak zmírnit škody napáchané zloději ve vašich chatách a chalupách, případně je zcela eliminovat:

 • Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zvolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).
 • Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).
 • Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.
 • Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.
 • Nechlubte se před známými lidmi majetkem uloženým v objektu.
 • Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.
 • Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí!
 • Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám!
 • Rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvujte. Uklizený sníh v okolí chaty budí zdání neustálé kontroly, nebo pobytu majitele v objektu.
 • Domluvte se se sousedy, kteří přes zimu zavítají na svoji chatu, aby zkontrolovali i Váš objekt.
 • Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně na policii.
 • Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.Co je vhodné učinit, když už k takovému vloupání dojde:

 • Pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do chaty nebo chalupy nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu.
 • Když už do objektu vstoupíte, např. uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, toto učiní, na nic nesahá a vrátí se zpět.
 • Nepořádek v chatě nebo chalupě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte a ani neopravujte poškozené zařízení např. okna, okenice, dveře apod., počkejte, až kriminální technik s policisty provedou ohledání.
 • Nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop.
 • Na prohlídku chaty a chalupy a zjištění, co vám bylo odcizeno nebo poškozeno bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik, kvalitní vyhledání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba.
 • Uvedená doporučení se plně vztahují i na přilehlé objekty např. kůlny, garáže, hospodářská stavení apod.

Pro úspěšné pátrání po pachateli vloupání je pro policisty rozhodné v jakém období k vloupání došlo. Pokud poškozený uvede, že byl na chatě naposledy v listopadu a vloupání zjistí a oznámí v březnu nebo dubnu následujícího roku, je zde velká pravděpodobnost, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit.

Čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel dopaden.


V roce 2019 středočeští policisté registrovali 791 případů vloupání do rodinných domů a 143 případů vloupání do bytů. V letošním roce od ledna do října prozatím evidujeme 520 vloupání do rodinných domků a rovných 100 vloupání do bytů. Objasněnost se v těchto letech pohybuje kolem 14 – 19 %. Další informace o krádežích vloupáním ve Středočeském kraji naleznete zde a statistiky si můžete dohledat zde.


Téma vloupání do obydlí a rekreačních objektů je v oblasti zabezpečení nemovitých objektů stále aktuální. Rady a tipy projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ doplňuje v letošním roce již podruhé celoevropská kampaň Evropské sítě prevence kriminality. Evropský den proti vloupání je aktivitou Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) a veřejnost se s ním setkává od června 2019. Kampaň cílí primárně na ochranu objektů a ve stanovený termín jsou napříč Evropou diskutovány rady a tipy k zabezpečení proti vloupání a před nezvanými návštěvníky.

Podrobnosti k možnostem zabezpečení různých druhů objektů, včetně kontaktů na ověřené dodavatele zabezpečovacích systémů v různých regionech, jsou pro všechny zájemce dostupné také v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Aplikace je součástí stejnojmenného projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ a informace v ní jsou stále doplňovány a aktualizovány. Hlavním cílem tohoto projektu je probudit v majitelích rekreačních objektů zájem o ochranu svého majetku. Zároveň poukazuje na to, že bychom neměli být lhostejní k dění kolem sebe, všímat si neznámých osob a projíždějících vozidel a v případě podezření se obrátit na Policii ČR.


Mezi nejnovější nástroj boje proti kriminalitě patří Projekt Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“. Tento projekt je připravován od roku 2019, reaguje na zájem odborné i laické veřejnosti o informace o kriminalitě nejen v podobě statistik, ale i map trestných činů a přestupků se zobrazením lokality, kde k daným událostem dochází.

Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti s budováním mapových nástrojů v Policii ČR, které má policie nyní pro vlastní potřeby na špičkové úrovni, i ze zkušeností s těmito inovativními nástroji v zahraničí, kde se jejich používání osvědčilo. Více naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/mapy-budoucnosti-prinesou-vetsi-bezpecnost-do-obci-a-mest.aspx

por. Mgr. Vendulka Marečková
tisková mluvčí
P ČR Kutná Hora