Pracovní skupina prevence kriminality

Krajská pracovní skupiny prevenci kriminality

Rada Středočeského kraje dne 3.12.2020 schválila Usnesením č. 007-85/2020/RK zřízení pracovní skupiny prevence kriminality jako poradního orgánu hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové.

Složení pracovní skupiny prevence kriminality:

Předseda

Ing. Petr Doležal

 • vedoucí oddělení prevence kriminality, tel.: 257 280 490, +420 607 050 334, email: dolezal@kr-s.cz

Místopředseda

Mgr. Pavel Baláž

 • vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení

Členové

Lenka Jochová, DiS.

 • oddělení prevence kriminality

Ing. Bc. Dana Janečková, DiS.

 • oddělení prevence kriminality, krajská protidrogová koordinátorka

Ing. Pavla Hemerková

 • Odbor školství – krajská školská koordinátorka prevence

Mgr. Cyril Koky, MPA

 • Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a registrace, koordinátor pro etnické menšiny

Bc. Markéta Melechovská Puršlová

 • Odbor sociálních věcí, oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb

Mgr. Libor Možíš

 • Odbor sociálních věcí, vedoucí OSPOD

Mgr. Adolf Polák

 • MV ČR – Odbor prevence kriminality, vrchní ministerský rada

Mgr. et Mgr. Petra Černá

 • Magistrát města Kladno, vedoucí Odboru sociálního, krizového řízení a prevence

Mgr. Dagmar Doubravová

 • RUBICON Centrum, z.ú. – ředitelka

Mgr. Michaela Štáfková

 • Adiktologická dorostová ambulance Zařízení sociální intervence Kladno

PhDr. Eva Filipová

 • Krajská vedoucí Probační a mediační služby ČR

Mgr. Linda Richterová

 • Vzdělávací institut Středočeského kraje – zástupkyně ředitele pro koncepci a projektové řízení

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

 • Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – vedoucí oddělení tisku a prevence

Ing. Bc. kpt. Mgr. Pavel Truxa

 • Krajské ředitelství policie Středočeského kraje – koordinátor prevence oddělení tisku a prevence

Krajská pracovní skupina prevence kriminality má v náplni především tyto činnosti:

 • tvoří strategické dokumenty z oblasti prevence kriminality na úrovni kraje
 • každoročně zpracovává Program prevence kriminality Středočeského kraje na příslušný kalendářní rok
 • sleduje vývoj trestných činů, přestupků a dalších kriminogenních faktorů (nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality apod.) na území kraje
 • na základě podrobných analýz navrhuje systémová opatření ke snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpeční občanů na území kraje
 • vytváří projekty prevence kriminality a vyhodnocuje jejich realizaci