Zásahová jednotka získala symbol své jednotky . . . prapor

KRAJ – Středočeské zásahové jednotce předal prapor 1. náměstek PP, genmjr. Martin Vondrášek. 

Zásahová jednotka Středočeského kraje obdržela v těchto dnech z rukou prvního náměstka policejního prezidenta, genmjr. Martina Vondráška, důležitý symbol své jednotky . . .  prapor.

Předání se uskutečnilo v prostorách Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, a to u příležitosti 30tého výročí založení středočeské zásahové jednotky, ale současně i 30ti let vzniku Policie České republiky

Historie středočeské zásahové jednotky

Zásahová jednotka byla založena v roce 1991 a to jako reakce na nepříznivý trend stále se zvyšující kriminality, závažné trestné činnosti a organizované zločinnosti.

Zvýšila se i brutalita pachatelů, proto bylo na místě zřídit specializovaný útvar určený k zásahu proti agresivním, nebezpečným nebo ozbrojeným pachatelům.

Útvar se postupně vyvíjel, zdokonalovaly se taktické postupy, policisté se naučili zasahovat proti nebezpečnému pachateli, vstupovat do objektů a zastavovat vozidla s ozbrojeným pachatelem. Zdokonalovali se v sebeobraně a používání donucovacích prostředků a způsobech zneškodnění pachatele.

V současné době disponuje zásahová jednotka Středočeského kraje bezmála 6 desítkami příslušníků, kteří jsou výborně fyzicky připraveni a dokonale vycvičeni.

Na svém kontě mají – za 30leté působení – více jak 8 500 výjezdů a přes 4 400 zadržených, zatčených nebo předvedených pachatelů převážně násilné trestné činnosti.

Při této příležitosti a za budování dobrého jména Policie České republiky udělil policejní prezident prapor zásahové jednotce Středočeského kraje. Ten za policejního prezidenta předal jeho první náměstek genmjr. Mgr. Martin Vondrášek do rukou velitele středočeské zásahové jednotky mjr. Ladislava Tyburce.

Slavnostního aktu se účastnil ředitel středočeské policie brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA společně se svými náměstky, a to plk. Ing. Bc. Janem Tulachem, plk. Ing. Ondřejem Smotlachou, pověřeným vedením, a Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele pro ekonomiku, ale také policejní veteráni, kteří v minulosti byli právoplatnými členy středočeské zásahové jednotky.

Slavnostního předání se za policiejní prezídium účasnil také první náměstek PP genmjr. Martin Vondrášek, ředitel útvaru rychlého nasazení brig. gen. Libor Lochman, ředitel útvaru pro ochranu prezidenta ČR plk. Martin Baláž a plukovník gen. štábu z Velitelství Vojenské policie  Tábor Roman Bis. Poslední tři zmiňovaní obdrželi pamětní medaili středočeské zásahové jednotky za dlouhodobou a přínosnou spolupráci s tímto útvarem. 

Po slavnostním a zároveň historicky významném ocenění následovaly ze strany zásahové jednotky dynamické ukázky jejich každodenní činnosti, a to kromě výcviku a sebeobrany také dynamické ukázky – zákrok proti vozidlu s nebezpečným pachatelem a zadržení nebezpečného pachatele i se služebním psem Britem. 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
16. října 2021