XIII. Adiktologická konference Středočeského kraje

Hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková převzala záštitu nad 13. ročníkem Adiktologické konference Středočeského kraje, který organizuje Středočeský kraj (Odbor bezpečnosti a krizového řízení, oddělení prevence kriminality) v úzké spolupráci s nevládní neziskovou organizací Magdaléna, o. p. s. a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK) ve dnech 4. a 5. 10. 2022 v hotelu Lions v Nesuchyni.

Jako téma pro letošní rok bylo zvoleno „Čtvrtstoletí (proti)drogové politiky ve Středočeském kraji„.

Během konference se chceme zaměřit na reflexi vývoje adiktologických služeb a její klientely od konce 90. let 20. století až do současnosti. Adiktologické služby ve Středočeském kraji prošly za posledních pětadvacet let značným vývojem. Postupně vznikl ucelený systém péče zahrnující programy primární prevence rizikového chování, léčebné programy a harm reduction služby.

Kam jsme se za čtvrtstoletí v poskytování péče o závislé posunuli? Můžeme se z našeho vývoje poučit v současných krizových situacích (pandemie COVID-19, válka na Ukrajině, aj.)? Jak se proměnila klientela v adiktologických službách? Jaké jsou rozdíly v trendech v poskytování péče v 90. letech a nyní? A kam bychom v rámci (proti)drogové politiky měli směrovat v následujících letech?

Dvoudenní konference bude probíhat formou přednášek a workshopů. Kromě již tradičních odborníků na danou problematiku z České republiky se letos můžete těšit také na vystoupení odborníků z Belgie a Španělska.

Více podrobností naleznete na stránkách konference www.adiktologickakonference.cz.

Link na program konference XIII. Adiktologická konference – program.

Link k provedení registrace XIII. Adiktologická konference – registrace.