V Rožmitále pod Třemšínem mají první kontejnerový POL POINT

KRAJ – Vedení středočeské policie otevřelo pro občany v pořadí již šestnáctý POL POINT. Bezobslužná místnost, do které mohou lidé kdykoliv přijít a nahlásit např. internetový podvod, se nachází v Rožmitále pod Třemšínem, vedle obvodního oddělení. 

Rožmitál pod Třemšínem, město na Příbramsku s více jak čtyřmi tisíci obyvateli, jehož dominantou je zámek Rožmitál, má kromě obvodního oddělení ještě další službu pro veřejnost – Pol Point. Jedná se o bezobslužné kontaktní místo, kde mohou občané podat jakékoliv trestní oznámení, oznámení o protiprávním jednání, či sdělit informace důležité pro policii, či trestní řízení.

POL POINT je nový bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně.

Jedná se již o 16tý Pol Point, který od února 2020 v rámci pilotního projektu zprovoznila středočeská policie jako novou službu občanům, ale současně i první Pol Point – kontejnerový, který není umístěn přímo v objektu Policie ČR. 

Nově zřízený POL POINT představil ředitel středočeských policistů, brigádní generál Václav Kučera, za účasti vedení Územního odboru v Příbrami a vedoucího obvodního oddělení, také starostovi města Rožmitál pod Třemšínem, Mgr. Pavlu Bártlovi, který byl také první, kdo si POL POINT vyzkoušel v praxi.

Projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraj pilotně spuštěný v únoru loňského roku je novou alternativou poskytování služby občanům, zejména její dostupnosti.

Prostřednictvím POL POINTU lze oznámit jakékoliv protiprávní jednání v záležitostech, které snesou odkladu a u kterých není nutné – s ohledem na život a zdraví – kontaktovat linku tísňového volání 158.

JAK SYSTÉM POL POINT FUNGUJE

Tato nová alternativa komunikace občana s policií – „POL POINT“ (v překladu „policejní bod“), je založena na již vybudované síti videokonferenčního systému. Občan může systém POL POINT využít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni (pokud je ohrožen na zdraví a životě sám, nebo někdo jiný)kdy přednostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení.

Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území Středočeského kraje. Současně bylo vytvořeno centrální místo (tzv. operační místnost), které je v současné době dostupné každý den od 8.00 do 22.00 hodin. 

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu. Projekt také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů.

KDE JIŽ POL POINTY FUNGUJÍ

Možnost podat oznámení novým alternativním způsobem – prostřednictvím videokonference – mají již občané v obci Karlštejn, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Čechticích, Kostelci nad Labem, Týnci nad Sázavou, Sadské a nyní již i v Rožmitále pod Třemšínem.

Další POL POINTY jsou zřízeny v budovách obecních či městských úřadů, a to v Přerově nad Labem, Rudné, Sedleci – Prčice, Lánech, Pyšelích, Krásné Hoře n/Vltavou, Velvarech či Kamýku nad Vltavou.

PROJEKT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Systém POL POINT je z technického hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která je v praxi středočeských policistů běžně používaná. Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti (tak jako v současné době v Týnci nad Sázavou) kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.


V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa, po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.

Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení (pozn.: osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta (SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležitá je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele.

POL POINT
nový alternativní způsob komunikace občana s policiíobčan zazvoní na zvonek označený POL POINTje vpuštěn do zabezpečené místnosti (kdykoliv ji může opustit, dovnitř se nikdo nedostane)okamžitě s ním naváže kontakt policista prostřednictvím videokonferencelze oznámit  jakékoli protiprávní jednánÍNENAHRAZUJE LINKU 158

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
23. 6. 2021