Revolution train v Benešově

BENEŠOVSKO – Na benešovském nádraží si udělal menší zastávku před “zazimováním“ Revolution train a ukázal, co v něm je. 

Úterní dopoledne bylo na nádraží v Benešově ve znamení prevence. Na 4. nástupišti zastavil preventivní protidrogový vlak. O tom, co přiváží takový vlak ve svých šesti vagónech, se přesvědčili zástupci vedení měst a obcí, zástupci škol, metodici prevence, kolegové z řad policie a hlavně žáci ZŠ.

Revolution train

Jedná se o osvětový preventivní projekt (www.revolutiontrain.cz), který v poslední době prošel mnoha úpravami a nabízí velmi zajímavý, interaktivně zaměřený program týkající se drogové problematiky.

Rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci, jeho cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů (metoda 5D) efektivně zapůsobit na návštěvníky vlaku, na jejich pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat je k pozitivním životním volbám.

Součástí projektu jsou i návazné programy „To je zákon, kámo!“ a „Tvoje cesta načisto“. Přednášejícími jsou speciálně vyškolení lektoři z řad Policie ČR, městských policií a dalších subjektů zaměřených na preventivní programy.

Konkrétní cíle tohoto programu jsou:

  1. zvýšit právní vědomí skupin, na které je program zaměřen,
  2. iniciovat interdisciplinární spolupráci v regionech, kde je program realizován, a otevřít diskusi na komunální úrovni o otázkách protidrogové prevence,
  3. přispět k aktualizaci místních koncepcí protidrogové prevence.

Kapacita vlaku je cca 500 návštěvníků za jeden programový den (08.00-19.30 hod.). Dopoledne je vždy určeno školám, teprve po vyčerpání kapacit dostává prostor široká veřejnost. Celková denní kapacita je 29 skupin (17 dětí + pedagog; v případě rodičů s dětmi je to 15 osob + lektor), které procházejí jednotlivými vagóny ve dvacetiminutových intervalech.

Tento projekt získává na stále větší oblibě, a to nejen v České republice, ale zejména v zahraničí, konkrétně na Slovensku, v Polsku a nejvíce v Německu.

Mezi jeho hlavní partnery patří mj. Národní protidrogová centrála, která je zároveň i odborným garantem, dále Policejní prezídium ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Proto se již nemůžeme dočkat, až příštím rokem vlak zavítá zpět a bude tu pro děti a veřejnost Benešovska.

Více o tomto projektu: www.revolutiontrain.cz; FB: REVOLUTION TRAIN – Nové Česko.

nprap. Jaroslav Bican
P ČR Benešov
16. prosince 2021