První zářijový týden ve znamení bezpečnosti na přechodech pro chodce

KRAJ – Projekt „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ pokračuje i v novém školním roce 

Projekt a zároveň dopravně bezpečnostní akce Policie České republiky „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ pokračuje i v novém školním roce. Tato preventivní akce je tak jako v předešlých letech zaměřena především na prevenci, a to zejména na bezpečnost chodců v silničním provozu, konkrétně na dodržování pravidel pro správné přecházení vozovky.

Jelikož nastává nový školní rok, tak nás čeká i více malých dětí v ulicích, ty však bohužel velmi často nejsou schopny domyslet následky svého zbrklého chování na ulicích, ale i silnicích a nejsou schopny vyhodnotit rychlost přijíždějícího auta a proto se bohužel někdy stane, že vběhnou do silnice v domnění, že ještě stihnout před vozidlem přeběhnout.
Ve dnech od 1. do 8. září se desítky středočeských policistů a policistek z dopravního inspektorátu a oddělení tisku a prevence vydali za dětmi na přechody pro chodce.

Tam se hlavně těm nejmenším snažili vysvětli důležitá pravidla a rady pro správné a  bezpečné přecházení vozovky, ale zaměřili se i na provoz kolem škol a dodržování maximální povolené rychlosti řidičů.

Policisté dále společně dohlíželi na bezpečnost dětí při přecházení vozovky na přechodech pro chodce, které jsou v bezprostřední blízkosti základních škol. Na místě pak dále hovořili s dětmi a jejich rodiči o pravidlech silničního provozu na pozemních komunikacích a jiných důležitých věcech týkajících se jejich bezpečnosti. Poté se policejní preventisté vydali za žáky přímo do škol, kde jim v rámci besedy připomněli zásady osobního bezpečí a velkou část věnovali právě dopravní výchově.

Školákům pak rozdali i preventivní materiály a drobné reflexní dárky, aby byli na ulicích při snížené viditelnosti dobře vidět.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
9. září 2020