Případ zmizelé historické hasičské koňské stříkačky objasněn

RAKOVNICKO – Muž si stříkačku před 25 lety přivlastnil a poté ji prodal 

Rakovničtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality objasnili případ přisvojené historické hasičské koňské stříkačky tovární značky R. A. Smekal Praha-Smíchov, z roku výroby 1926 v hodnotě okolo 40 tisíc korun.

Kriminalisté v září loňského roku začali prověřovat možné spáchání trestného činu krádeže historické hasičské stříkačky, která měla být ze strany neznámého pachatele odcizena z hospodářského stavení bývalého zemědělského družstva v Bělbožicích a v době šetření se měla nacházet v expozici letohradského muzea.

V půlce prosince roku 2020 byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Prověřováním bylo jednoznačně prokázáno, že se skutku dopustil osmašedesátiletý muž, který si předmětnou stříkačku přisvojil bez přivolení osoby poté, co se zrestituoval objekt hospodářského družstva v obci Bělbožice a nakládal s ní jako s vlastní, což je prokázané jejím prodejem třetí osobě bez vědomí majitele.

Hasičskou stříkačku koupil od výše uvedené osoby 67letý muž, který ji následně v přesně nezjištěné době, pravděpodobně v roce 1996, prodal do muzea. 

Uvedené jednání kriminalisté nejprve kvalifikovali a prověřovali pro podezření z trestného činu krádeže, ale na základě zjištěných skutečností byl skutek překvalifikován na trestný čin zatajení věci.

Osmašedesátiletý muž využil svého práva nevypovídat a vyšetřovatel celou věc odložil, protože trestní stíhání je nepřípustné s ohledem na uplynutí promlčecí doby, jež činí tři léta u trestných činů s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody menší než tři roky.

por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Rakovník
7. května 2021