Poslední prázdninový víkend ve znamení kontrol na středočeských silnicích

KRAJ – Policisté posílili dohled nad bezpečností v silničním provozu 

Prázdniny se chýlí ke konci a jelikož uplynulý víkend byl posledním prázdninovým, zameřili se policisté v celé České republice na zvýšený dohled na našich silnicích a dálnicích.

Nejinak tomu bylo i ve Středočeském kraji, kde policisté očekávali zvýšený počet vozidel na silnicích a dálnicích a hustší provoz, vzhledem k tomu, že se většina lidí začala vracet z dovolených ze zahraničí, ale i rekreačních objektů apod.

Policisté ve zvýšené míře dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního provozu od pátku 27. srpna do neděle 29. srpna.

Tato dopravně bezpečnostní akce byla zaměřená  na dodržování pravidel silničního provozu, především pak na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, věnování se řízení, nebo na to zda řidiči před jízdou nepožili alkohol či jiné návykové látky.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo ve Středočeském kraji zapojeno 365 policistů dopravní a pořádkové policie, kteří zkontrolovali 3516 vozidel a jejich řidičů. Při kontrolách během těchto tří dnů zjistili 670 dopravních přestupků, které ve většině případů vyřešili blokovou pokutou na místě v celokové výši 310 tisíc korun.

Nejvíce přestupků se týkalo překročení maximální povolené rychlosti, konkrétně 211 řidičů rychlost překročilo. Patnáct řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu a 9 pod vlivem návykových látek. Devatenáct řidičů drželo za jízdy telefon nebo jiné hovorové zařízení a dokonce 97 řidičů nebylo za jízdy řádně připoutáno bezpečnostním pásem. Celkem 67 řidičů usedlo do vozidlo, které bylo v nevyhovujícím technickém stavu. 

Při těchto kontrolách se policistům podařilo zjistit 5 pachatelů trestné činnosti a vypátrat 2 odcizená vozidla.


kpt. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
30. srpna 2021