Otevíráme další POL POINT. Třináctý, ve Velvarech.

KRAJ – Středočeská policie dál rozšiřuje po kraji POL POINTY, které jsou nadstavbou pro občany. Kromě obvodních oddělení mohou i zde podat trestní oznámení, a to videokonferenčně. 

Občané města Velvary a okolí budou mít od 1. března 2021 možnost moderním a efektivním způsobem komunikovat s Policií ČR, a to prostřednictvím systému POL POINT. V místnosti zřízené na služebně Městské policie ve Velvarech mohou komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, za zachování všech zákonných postupů.

POL POINT mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. Tato kontaktní místa, která umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se např. sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo o jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

Nově zřízený POL POINT představil ředitel středočeských policistů, brigádní generál Václav Kučera, starostovi města Velvary, Radimu Wolákovi, který byl i první, kdo si POL POINT vyzkoušel v praxi.

A co je vlastně POL POINT?

POL POINT (v překladu „policejní bod“) je videokonferenční systém, který umožňuje komunikaci občana s úřadem, konkrétně s Policií České republiky, aniž by vstoupil do budovy policie, přičemž může sdělit nebo získat informace, které jsou důležité pro trestní nebo jiné řízení.  „POL POINT – kontaktní místo policie“ je pilotní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, který byl spuštěn v únoru roku 2020. V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území kraje. Současně je vytvořeno centrální místo (operační místnost), které je nepřetržitě (pozn. cíl projektu) obsazeno policistou, který je schopen komunikovat s oznamovateli na jakémkoliv terminálu. Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává
a nahrávka se přikládá ke spisu.

Forma bezkontaktní komunikace se osvědčuje i v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Tyto praktické zkušenosti ukázaly, že je možné tohoto systému využít nejen tam, kde se k takové komunikaci rozhodne občan, ale i u případů, kdy si policista do místnosti systému POL POINT předvolá účastníka řízení, kterého potřebuje vyslechnout, nebo si dojedná výslech přímo z jeho domácí stanice.

OD BŘEZNA POL POINT i ve Velvarech

POL POINT zřízený při Městském úřadu ve Velvarech, s umístěním na místní městské policii,  je poloobslužný. Základní funkce systému zajišťují asistenci a strážníci místní městské policie nebo pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii. Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje bez přítomnosti úředníka občan sám.

Provozní doba systému POL POINT odpovídá zpravidla úředním hodinám městského úřadu. Místnost zřízenou v objektu budovy Městské policie ve Velvarech tak mohou občané využívat v těchto a časech:

Pondělí, středa:          8.00 – 11.00; 12:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek:            8.00 – 11.00; 12:00 – 15:00
Pátek:                         8.00 – 12.30
*případně po telefonické domluvě: s MP Velvary – 725 077 711,  nebo s pracovníky MěÚ Velvary: 777 505 128, 778 110 879.

POL POINTY ZŘÍZENÉ NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE OD ZAHÁJENÍ PROJEKTU
(únor 2020 do současnosti – 1. 3. 2021)

Od února 2020 do současné doby zřídila středočeská policie již 13 POL POINTů, z toho 6 tzv. bezkontaktních, v zázemí Policie ČR, 7 při obecních či městských úřadech. Po Přerově nad Labem, Sedleci-Prčici, Rudné, Lánech, Pyšelích a Krásné Hory nad Vltavou jsou Velvary sedmým místem, kde starosta města, Radim Wolák, projevil zájem o zřízení této služby Policie ČR pro své občany.

POL POINTY V ZÁZEMÍ POLICIE ČR                                           POL POINTY NA OBECNÍCH/MĚSTSKÝCH ÚŘADECH
Karlštejn                                                                                          Přerov nad Labem
Lysá nad Labem                                                                              Sedlec-Prčice
Zruč nad Sázavou                                                                           Rudná
Čechtice                                                                                           Lány
Týnec nad Sázavou                                                                         Pyšely
Kostelec nad Labem                                                                        Krásná Hora nad Vltavou
                                                                                                         Velvary


PROJEKT POL POINT NABÍZÍ TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodních odděleních Policie ČR nebo v budovách obecní policie. V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa (po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu) umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit.

Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti nemůže nikdo další vstoupit, pokud není vstup na dálku policistou umožněn. Naopak občan může z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou těchto místností je nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

Tato kontaktní místa byla již zřízena na Karlštejně, Lysé nad Labem, Zruči nad Sázavou, Kostelci nad Labem, Čechticích. Týnci nad Sázavou.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu v článku, nebo na adresehttps://youtu.be/eXBA42mj59g

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech (jako nyní ve Velvarech), kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.

Tato kontaktní místa byla již zřízena v Přerově nad Labem, Rudné, Lánech, Sedleci-Prčice, Pyšelích, Krásné Hoře nad Vltavou a nyní i ve Velvarech.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu
v článku, nebo na adrese:
https://youtu.be/4VNvos40YFY

Třetím způsobem je budování komunikace z místa čistě virtuálníhotedy z libovolného technického zařízení(např. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě.

Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu
v článku, nebo na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=pBLql9Nou_o

BUDOUCNOST VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE

Cílem projektu POL POINT je vytvoření sítě videokonferenčních terminálů přístupných široké veřejnosti, zrychlení přístupu policie k občanovi a k řešení jeho aktuálního problému. Občané ušetří svůj čas a prostředky a přímo se zkontaktují s policií. Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech.

Nový, moderní, rychlý, efektivní a především unikátní projekt Krajského ředitelství policie Středočeského kraje mohou občané, ale i návštěvníci Velvar či blízkého okolí, díky starostovi PhDr. Radimu Wolákovi, který projevil zájem o zřízení POL POINTU pro občany, využívat od 1. března 2021.

Projekt POL POINT, který již funguje v rutinním provozu (každý den, včetně svátků, sobot a nedělí od 8.00 do 22:00 hodin)se daří realizovat a rozvíjet i díky finanční podpoře Krajského úřadu Středočeského kraje, který spolu se středočeskou policií na projektu POL POINT participuje. 

        
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
26. února 2021