Noví policisté zaplnili zasedací místnost . .

KRAJ – Do služeb policie Středočeského kraje nastoupily více jak dvě desítky nových kadetů. 

Brigádní generál Václav Kučera přijal v těchto dnech do svého kraje přes dvě desítky nových policistů a policistek. Mladí muži a ženy si vybrali jako své povolání největší bezpečnostní složku v republice – Policii ČR, a současně i největší kraj – Středočeský, v němž chtějí toto poslání vykonávat. 

„Osobně jsem velice rád, že je o práci u středočeské policie stále velký zájem. Stále nám chybí policisté na obvodních odděleních, cizinecké policii, ale i na dálničních odděleních. Práce u nás je určitě zajímavá a nabízí i spoustu možností specializace, a tak věřím, že si každý po získání potřebného policejního vzdělání najde to, co pro ně bude to pravé,“ sdělil krajský ředitel, generál Kučera.

Přes dvě desítky mužů a žen, které policejní ředitel přivítal v zázemí krajského ředitelství, nastoupí nyní do základní odborné přípravy, kde je policejní specialisté, školitelé a pedagogové budou připravovat na profesi policisty.

Jejich přijetí předcházelo úspěšné výběrové řízení, které obnášelo zvládnutí fyzických testů, ale i psychotestů, samozřejmostí pak byl velmi dobrý zdravotní stav nezbytný k vykonávání této profese.

Od začátku roku 2021 se na středočeskou policii obrátilo přes osm set zájemců, kteří projevili zájem pracovat u policie. Do služebního poměru pak od tohoto ledna vstoupilo přes sto třicet mužů a žen, s více jak třemi stovkami probíhá stále výběrové řízení.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
8. října 2021