I v den státního svátku policisté dohlíželi na bezpečnost v silničním provozu

KRAJ – Pozornost byla věnována hlavně motorkářům 

Ani v den státního svátku v úterý 28. září 2021 policisté ve Středočeském kraji „nezaháleli“ a rozhodli se zrealizovat speciální kontrolu zaměřenou na dodržování stanovené rychlosti jízdy, a to především u motorkářů.

Právě motorkáři jsou zranitelnějšími účastníky silničního provozu a nehody s nimi bohužel velmi často končí tragicky. Vzhledem k nepříznivému vývoji dopravních nehod řidičů motocyklů se hlídky policistů aktivně zaměřili právě na tuto skupinu a především na to, zda řidiči dodržují stanovené rychlostní limity.

Policisté zaznamenali pouze dva řidiče motocyklu, kteří se dopustili dopravního přestupku, konkrétně překročení nejvyšší dovolené rychlosti a tento přestupek s nimi vyřešili na místě blokovou pokutou.

Dále policisté zaevidovali 244 dopravních přestupků řidičů osobních vozidel, kteří překročili nejvyšší dovolenou rychlost.

Z tohoto počtu jich dokonce pět usedlo za volant pod vlivem alkoholu a jeden řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Další speciální kontroly policisté plánují v nejbližších dnech.

kpt. Mgr. Pavel Truxa
1. října 2021
tiskový mluvčí