„Bezpečně u vody“ – preventivní den se středočeskými policisty a dalšími složkami IZS

KRAJ – 5. srpna 2021 na Nové Živohošti 

Období letních prázdnin je zároveň částí roku, kdy trávíme spoustu času u bazénu, na koupalištích, u jezer nebo u jiných vodních ploch, a to jak ve vodě, tak i na vodě. Všude ale čekají nějaké nástrahy či nebezpečí, nejinak tomu je i u vody.

Proto policisté již třetím rokem realizují preventivní akci „Bezpečně u vody“, kdy se společně s dalšími složkami IZS v rámci prázdnin věnují ve zvýšené míře osvětě, jak se správně chovat u vody, ale i na vodě (např. na lodi).

„Bezpečně u vody“ je preventivní a osvětový projekt Policie České republiky, který realizujeme napříč celou republikou. Současně se jedná i o aktivity dalších základních složek IZS a spolupracujících subjektů, které se věnují záchranářské činnosti na vodě.

Projekt je zaměřen na osoby, které se chodí k vodě vykoupat, odpočinout nebo si sem zasportovat, ale je současně zaměřen i na tzv. vůdce plavidel, kteří se na vodních plochách pohybují na lodích.

Policisté bezpečnosti na vodních plochách věnují celé prázdninové období a zaměřují se na kontroly plavců, lodí, sportovců apod a to i proto, že letní a prázdninové měsíce jsou bohužel i obdobím, kdy dochází k častějším tragickým událostem spojených s vodou, proto je cílem akce primárně osvěta a prevence, dále i zvýšení bezpečnosti na vodních plochách.

Abychom veřejnost co nejlépe seznámili s prací policie, dalších složek IZS a především abychom jim právě na téma bezpečnosti u vody mohli zodpovědět dotazy a seznámit je ze základními, ale zároveň stěžejními zásadami bezpečného chování u vody, uspořádali jsme pro ně 5. srpna 2021 den se složkami IZS v Juniorcampu na Nové Živohošti.

Po celou dobu konání akce probíhala prezentace složek na jednotlivých stanovištích. Policisté Krajského ředitelství policie Středočeského kraje ukázali svou techniku – čluny (nízkoponorový, kajutový), předvedli ukázku vybavení potápěčů Poříčního oddělení Slapy, ukázku záchranných prostředků a především pak předvedli ukázku spolupráce složek IZS na vodní hladině při záchraně tonoucího. Po celou dobu měli policisté na místě stánek, ve kterém prezentovali svou činnost a všichni účastníci se mohli policistů zeptat na otázky, které je zajímaly. Dostali zde i prezentační materiály „Bezpečně u vody“, ale i další preventivní materiály a pro malé návštěvníky policisté nachystali spousty dárků.

Vyvrcholením ukázek policejní techniky byl i přílet a průlet policejního vrtulníku, který návštěvníky opravdu nadchl.

Nejen policisté se na akci prezentovali, společně s nimi předvedla Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje základní zásady profesionální pomoci v případě nečekaných situací u vody. Ukázali svá záchranářská vozidla,včetně jejich vybavení. Pro děti předvedli představení „První pomoc se záchranářem Markem“. Děti se v rámci něho naučí správně volat na linku 155 a seznamují se se všemi pravidly záchrany života jednoduchou a vtipnou formou.

Dalšími složkami, které se s námi na tomto dni podíleli, byla Vodní záchranná služba, Asociace instruktorů vodní záchrany, kteří se zaměřili na informace k prevenci tonutí a bezpečnost plavců. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, taktéž předvedl ukázku své  techniky a vybavení a prezentoval stánek rizik, ve kterém prezentoval preventivně výchovné činnosti, výuku ochrany člověka před mimořádnými událostmi a další důležité věci a informace pro veřejnost.

I přes nepříliš příznivé počasí přišlo mnoho návštěvníků a ocenili ukázky, které jsme si pro ně nachystali.

kpt. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
10. srpna 2021