„Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především“

S nesmírnou radostí nám dovolte Vás pozvat na připravovaný odborný seminář, který vznikl ve spolupráci s Asociací bezpečná škola, z.s. a dalšími subjekty z bezpečnostní komunity a akademické sféry.

Seminář je integrovaný v rámci krajského projektu „Podpora prevence kriminality v kraji 2022 “, který byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR, odborem prevence kriminality z dotačního programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2022 a je v souladu s Programem prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2022 a v něm definovanými preventivními aktivitami a opatřeními.

Odborný seminář představuje pohled na současné nejpalčivější bezpečnostní výzvy optikou odborníků ze státní správy, významných zástupců akademické sféry, a také bezpečnostní komunity.

Cílové skupiny:

  • manažeři prevence kriminality na místní úrovni v ORP Středočeského kraje
  • zástupci samosprávy mající v gesci bezpečnostní problematiku
  • zástupci odborné veřejnosti projevující zájem o problematiku soudobých bezpečnostních fenoménů.

Z OBSAHU SEMINÁŘE

  • normy prevence kriminality a jejich uplatnění a vyžadování při výstavbě, plánování a rozvoji měst a obcí
  • aktuální trendy v oblasti radikalizace a extremismu
  • sportovní utkání a přesun fanoušků – dopad na bezpečnost ve městě
  • prevence kriminality ve veřejných budovách a školách…
  • uprchlická krize a její dopad na bezpečnost
  • a mnoho dalšího…

Více podrobností jsou k dispozici v pozvánce.

Link k provedení registrace prihlaska_seminar_BH_Nesuchyne

Budeme se těšit na setkání s Vámi…

Oddělení prevence kriminality

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajský úřad Středočeského kraje