Základní policejní služby

Služba pořádkové policie

 • chrání a zajišťuje veřejný pořádek
 • bojuje proti kriminalitě
 • provádí trestní a přestupkové řízení
 • dohlíží na bezpečnost silničního provozu

Kromě základních útvarů (obvodních a místních oddělení) jsou v některých větších městech součástí pořádkové policie také pohotovostní motorizované jednotky, pořádkové jednotky a oddíly jízdní policie.


Služba dopravní policie

 • dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení
 • vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Služba cizinecké policie

 • zajišťuje ochranu vnějších hranic Schengenského prostoru
 • kontroluje doklady
 • povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců
 • zabezpečuje ve vymezeném rozsahu ochranu civilní letecké dopravy

Služba kriminální policie a vyšetřování

 • odhaluje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož znaky jsou popsány v trestním zákoně, a zjišťuje pachatele těchto trestných činů.

           Přitom policisté postupují podle trestního řádu a plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení.

 • Jejich povinností je vyhledávat trestnou činnost, pokud je skryta, a na základě vlastních poznatků, trestních oznámení a dalších podnětů prověřovat veškerá podezření ze spáchání trestného činu.
 • Jsou rovněž povinni trestné činnosti předcházet.

Více informací o náboru a kariérním postupu naleznete v této brožuře: