Vybrané pokuty za týden od 6. – 12. 5. 2019 | Informace o vybraných pokutách

Středočeská policie Vás informuje o místech, kde bude v daném týdnu probíhat měření rychlosti, které naleznete zde. I přesto se našli řidiči, kteří silniční předpisy nedodrželi, a proto byli policejní hlídkou zastaveni.


Policisté v celém Středočeském kraji řešili 319 přestupků a vybrali na pokutách rovných 197 400 Kč.

V obcích bylo řidiči spácháno 223 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 118 200 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 96 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly až k částce 79 200 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

  • o 30 km/h a více ve 20 případech mimo obec
  • o 10 až 30 km/h v 75 případech mimo obec
  • o méně než 10 km/h v 1 případě mimo obec
  • o 20 km/h  a více ve 46 případech v obci
  • o 5 až 20 km/h ve 175 případech v obci
  • o méně než 5 km/h v žádném případě.