Vybrané pokuty za týden od 25. – 31. 3. 2019 | Informace o vybraných pokutách

Středočeská policie Vás informuje o místech, kde bude v daném týdnu probíhat měření rychlosti, které naleznete zde. I přesto se našli řidiči, kteří silniční předpisy nedodrželi, a proto byli policejní hlídkou zastaveni.


Policisté v celém Středočeském kraji řešili 256 přestupků a vybrali na pokutách rovných 175 000 Kč.

V obcích bylo řidiči spácháno 162 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 83 400 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 94 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly až k částce 91 600 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

  • o 30 km/h a více ve 28 případech mimo obec
  • o 10 až 30 km/h v 66 případech mimo obec
  • o méně než 10 km/h pro tentokrát v žádném případě
  • o 20 km/h  a více v 19 případech v obci
  • o 5 až 20 km/h ve 143 případech v obci
  • o méně než 5 km/h pro tentokrát také v žádném případě.