Vybrané pokuty za týden od 18. – 24. 2. 2019 | Informace o vybraných pokutách

Středočeská policie Vás informuje o místech, kde bude v daném týdnu probíhat měření rychlosti, které naleznete zde. I přesto se našli řidiči, kteří silniční předpisy nedodrželi, a proto byli policejní hlídkou zastaveni.


Policisté v celém Středočeském kraji řešili 342 přestupků a vybrali na pokutách rovných 250 000 Kč.

V obcích bylo řidiči spácháno 214 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 135 900 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 128 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly až k částce 114 100 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

  • o 30 km/h a více ve 35 případech mimo obec
  • o 10 až 30 km/h v 91 případech mimo obec a ve 2 případech v obci
  • o méně než 10 km/h ve 2 případech mimo obec
  • o 20 km/h  a více ve 46 případech v obci
  • o 5 až 20 km/h ve 167 případech v obci
  • o méně než 5 km/h pro tentokrát v žádném případě.