Vybrané pokuty za týden od 1. – 7. 4. 2019 | Informace o vybraných pokutách

Středočeská policie Vás informuje o místech, kde bude v daném týdnu probíhat měření rychlosti, které naleznete zde. I přesto se našli řidiči, kteří silniční předpisy nedodrželi, a proto byli policejní hlídkou zastaveni.


Policisté v celém Středočeském kraji řešili 587 přestupků a vybrali na pokutách rovných 351 200 Kč.

V obcích bylo řidiči spácháno 421 přestupků, byla od nich dohromady vybrána částka 225 100 Kč. Mimo obce bylo zjištěno 166 přestupků, udělené pokuty se vyšplhaly až k částce 126 100 Kč.

Konkrétně byla rychlost překročena:

  • o 30 km/h a více ve 32 případech mimo obec
  • o 10 až 30 km/h ve 131 případech mimo obec a ve 3 případech v obci
  • o méně než 10 km/h ve 2 případech mimo obec
  • o 20 km/h  a více v 80 případech v obci
  • o 5 až 20 km/h ve 330 případech v obci
  • o méně než 5 km/h v 1 případě v obci.