Měření rychlosti 6. 5. až 12. 5. 2019 | Kutná Hora | Úseky měření dopravy

Přinášíme Vám informace o místech, kde se bude v týdnu od 6. května do 12. května 2019 zdržovat Policie ČR a měřit rychlost projíždějících vozidel. Nejedná se však o veškeré úseky, proto byste i tak měli dbát na dodržování pravidel silničního provozu.

  1. Silnice I/2, Suchdol
  2. Silnice I/2, Kutná Hora – Přítoky
  3. Silnice I/38, Drobovice