Zástupci kraje debatovali se členy The International Reflection Group o prevenci kriminality

Ještě předtím než dorazili na ministerstvo vnitra, setkali se v budově Krajského úřadu členové The International Reflection Group s radním Středočeského kraje pro bezpečnost a zdravotnictví Robertem Bezděkem (ČSSD), ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václavem Kučerou a dalšími zástupci kraje i policie. .

Tématem byla především bezpečnost a prevence kriminality. Zástupci Středočeského kraje i krajské policie představili zahraničním partnerům nástroje, které v regionu využívají k potírání kriminality. „Prezentovali jsme projekty, s jejichž pomocí bojujeme s recidivou, kybernetickou kriminalitou nebo které jsou zaměřené na prevenci na školách. V řadě měst má své hmatatelné výsledky projekt Bezpečné město. Je úspěšný například v Kolíně, Příbrami nebo na Kladně,“ uvedl Robert Bezděk. Jak doplnil, projekt Bezpečné město  vychází z faktu, že 25 procent majetkové trestné činnosti se děje v takzvaných rizikových zónách, tedy vždy na stejných místech, a až 80 procent majetkové trestné činnosti mají na svědomí recidivisté. „Tomu se v rámci projektů Bezpečné město přizpůsobují preventivní a bezpečnostní opatření,“ dodal krajský policejní ředitel Václav Kučera. Kromě Bezpečného města zmínil Robert Bezděk také úzce zaměřené projekty jako je „Ozbrojený útočník ve škole“, Šance pro propuštění“ nebo „Senior v kyberprostoru“.

Cílem setkání byla výměna zkušeností a možných přístupů k prevenci kriminality. The International Reflection Group je neformální sdružení, které vzniklo z iniciativy švédských a slovinských odborníků. Jeho zákládajícími členy jsou například bývalý vedoucí švédské státní policie Bengt Svenson nebo mezinárodní policejní poradce ze Slovinska Aleksander Krebl. Usiluje o vytvoření mezinárodního fóra pro pravidelnou výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe, výsledků výzkumu, různých přístupů k prevenci kriminality a podobně. Do tohoto fóra se zapojují akademičtí vědci, ředitelé policie na všech úrovních, politici, realizátoři projektů prevence kriminality na národní i místní úrovni, analytici, sociální pracovníci atd. Zástupci The International Reflection Group přijeli do České republiky na pozvání Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a kromě Krajského úřadu Středočeského kraje navštíví také například Ministerstvo vnitra České republiky.