Měření rychlosti 20. až 26. 5. 2019 | Benešov| Úseky měření dopravy

Přinášíme Vám informace o místech, kde se bude v týdnu od 20. května do 26. května 2019 zdržovat Policie ČR a měřit rychlost projíždějících vozidel. Nejedná se však o veškeré úseky, proto byste i tak měli dbát na dodržování pravidel silničního provozu.

  1. Nesvačily
  2. silnice č. II/106 – Krňany – Třebsín
  3. silnice č. II/106 – Prosečnice