Pro vedoucí kutnohorských policistů plk. Blanku Matějů je práce životním posláním | Rozhovor | PČR

Ve funkci vedoucí Územního odboru policie Kutná Hora působí plk. JUDr. Blanka Matějů již třináctým rokem. Do své kutnohorské kanceláře dojíždí denně z Prahy. V loňském roce oslavila významné životní jubileum.


Paní vedoucí, prozraďte čtenářům, jaká byla cesta k Vašemu celoživotnímu poslání – práci u policie? Bylo to Vaše vysněné povolání již od dětství?

Nic nenaznačovalo tomu, že bych už v dětství uvažovala o této práci. Vždy jsem ale byla energické dítě, a věnovala jsem se mnoha sportovním aktivitám. Po maturitě na střední zemědělské škole jsem nebyla přijata na vysokou a tak jsem si hledala práci. Shodou okolností jsem narazila na nábor k bezpečnosti. Ačkoliv jsem příliš neměla tušení, co ta práce obnáší a co mě čeká, elán a chuť zkoušet nové věci mě jako dospívající dívku přesvědčili zkusit štěstí. A vyšlo to.

Na jaké pozici jste začínala a jak se Vaše kariéra vyvíjela?

Byla jsem umístěna na úřad vyšetřování jako administrativní pracovnice. Náplň téhle práce ale nestačila mojí povaze, nevyhovovalo mi, se každý den zaobírat tou samou prací a sedět za stolem. Můj nadřízený odtušil, že bych mohla být užitečnější na jiných místech a začala jsem tak získávat zkušenosti prací v terénu. Působila jsem potom jako vyšetřovatelka na Praze-východ a poznávala tak různé aspekty této práce. Mezitím jsem si také doplnila vysokoškolské vzdělání s právnickým zaměřením. Měla jsem příležitost vyrazit služebně za zkušenostmi i do zahraničí.

Již několik let působíte ve funkci vedoucí, jak jste se ztotožnila s tímto postem a jak došlo k Vašemu jmenování?

Díky kariérnímu růstu, který mi byl umožněn, mi byla nabídnuta pozice náměstka na vyšetřovačce a o něco později i pozice ředitelky. Svůj odchod z Prahy do Kutné Hory v roce 2007 jsem hodně zvažovala, přesvědčil mě i vděk a respekt, který jsem cítila ke svým nadřízeným, kteří mi funkci svěřili.

Nelitovala jste někdy, že jste vlastně nezkusila jinou profesi, nebo neuvažovala jste někdy o odchodu od policie?

Myslím, že je zřejmé, že odhodlání a zvědavost, se kterými jsem šla k náboru, postupně přerostly i v zájem a nadšení pro práci, kterou jsem dělala a dělám. Navíc podpora mých nadřízených, kteří byli s mou prací spokojeni, mě vždy motivovala k dalším činnostem. Nedílnou součástí této motivace jsou samozřejmě i případy s dobrým koncem, které nás přesvědčují o tom, že to, co děláme, není zbytečné. Po mnoha letech této práce zjistíte – u mě konkrétně je to již 41 let – , že už pro Vás není jen zaměstnáním, ale i životním posláním. Neměnila bych a zůstanu, dokud to jen bude zdravotně možné.

Pocítila jste někdy, že by s Vámi bylo jako se ženou vykonávající tak důležitou pozici, zacházeno odlišným způsobem?

Jak jsem již dříve zmínila, mí nadřízení mě vždy hodnotili podle kvality odvedené práce. V roce 2008 jsem za svoje mnohaleté úsilí a práci u policie obdržela čestnou medaili PČR. V mé funkci musí podávat stejné výkony muž i žena bez rozdílu, stejně tak bychom na sobě měli pracovat, rozšiřovat si kvalifikaci a přispívat k dobrému jménu policie. Také každoročně procházíme fyzickými testy. Na mém pracovišti tvoří ženy zhruba třetinu celkového počtu policistů.

Již dříve zaznělo v rozhovorech s Vámi, že nemáte příliš v oblibě filmy či seriály s kriminální/policejní tematikou. Proč tomu tak je?

Ano, upřednostňuji spíše relaxační a oddychové pořady, někdy si i ráda přečtu knižní detektivku, filmová zpracování jsou ale spíše pohádkou pro dospělé a práci kriminalistů na můj vkus příliš zjednodušují a vzniká tak nereálný obraz. Příliš přesvědčivé a realistické dílo pak na druhou stranu může působit jako vodítko pro případnou trestnou činnost.

Co je Vaší pracovní náplní v současnosti a máte ještě nějaké cíle, kterých byste chtěla dosáhnout?

Činnosti spojené s výkonem mé funkce mě zaměstnávají obvykle celý den, ať už jsem přítomna v kanceláři fyzicky, nebo jen myšlenkami. Vstávám velmi brzy a každý den je jiný. Udržuji se v kondici, takže součástí mého denního programu je i běh a cvičení. Náplň práce je proměnlivá, to je ostatně i to, čeho si na své práci cením. Mým stálým cílem je, aby policie na Kutnohorsku fungovala, aby se veřejnost cítila bezpečně a policii důvěřovala.

Děkuji za Váš čas a rozhovor s Vámi.

 

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora