Soutěž dopravních policistů „Regulovčík“ | PČR

Soutěž určená pro nejlepší dopravní policisty má již několikaletou tradici a každoročně má na republikové úrovni dva zástupce z každého krajského ředitelství policie z celé České republiky. V první etapě se každým rokem na všech krajských ředitelstvích policie koná soutěž dopravních policistů na úrovni kraje a následně jsou ti nejlepší dva dopravní policisté nominováni a vysláni na celorepublikové kolo soutěže. V roce 2020 bude vyhlášen již XIII. ročník soutěže.

Každý rok je hostitelským místem jiný kraj, kde je soutěž uspořádána a realizována ze strany Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky a jejím účelem je prověřit teoretické znalosti a praktické dovednosti dopravních policistů na celostátní úrovni.

V rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje proběhla Soutěž dopravních policistů  16. května 2019 v Kolíně. Každoročně je do krajského kola vysláno 19 dopravních policistů a policistek – dohromady 13 policistů z dopravního inspektorátu každého územního odboru, 5 policistů z dálničních oddělení a 1 policista z oddělení silničního dohledu.

V Kolíně si nejlépe vedli prap. Jakub Plášil z Dálničního oddělení  Poříčany, který se umístil na 1. místě, prap. Martin Lehký z dopravního inspektorátu Mělník a prap. Václav Horák z dopravního inspektorátu Mladá Boleslav.

Ocenění na místě převzali z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václava Kučery, PhD., MBA, náměstka pro vnější službu plk. Ing. Bc. Jana Tulacha, vedoucího odboru služby dopravní policie plk. JUDr. Karla Holého a tehdejšího vedoucího územního odboru Kolín plk. Mgr. Jiřího Fejfara. Do celorepublikového kola jsou ale vždy vysláni pouze 2 policisté z jednoho krajského ředitelství, a tak se vydali reprezentovat Krajské ředitelství policie Středočeského kraje právě prap. Jakub Plášil a prap. Martin Lehký.

Krajské kolo soutěže dopravních policistů v Kolíně 2019
V roce 2019 byl hostitelem soutěže Liberecký kraj, kde se utkalo dohromady 28 policistů o titul toho nejlepšího a právě zde slavilo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje obrovský úspěch, a to 2. místo, které vybojoval prap. Jakub Plášil z Dálničního oddělení Poříčany.

Kolega Lehký, který také vyrazil reprezentovat středočeskou policii, skončil na 21. místě. V celkovém pořadí týmů se Středočeský kraj umístil na 3. místem ihned za Ústeckým a Pardubickým kraje. Slavnostního vyhlášení výsledků Soutěže dopravních policistů 2019 byli přítomni jak ředitel Služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, tak také hostitelé a spoluorganizátoři celé akce.

Pravidla a podmínky soutěže

Všichni dopravní policisté jsou na soutěž vybaveni služebním stejnokrojem 92 nebo služebním stejnokrojem 15 pro výkon služby dopravní policie, služebním pásem, služební zbraní, směrovkou, píšťalkou, reflexní vestou, a dalšími výstrojními doplňky pro případ nepříznivého počasí.

Nejdříve se všichni policisté zúčastní teoretické části, která zahrnuje test z pravidel silničního provozu a test z odborných znalostí právních předpisů, poté následuje test z odborných znalostí. Na vypracování testu z pravidel silničního provozu mají policisté určen časový limit, a to celkem 15 minut, na vypracování testu z odborných znalostí mají pak dalších 20 minut. Vyhodnocení  teoretické části pak provádí komise.

Praktická část pak zahrnuje řízení silničního provozu na určené křižovatce stanovenými pokyny po dobu 5 minut pro každého soutěžícího a následně pak absolvuje i jízdu zručnost na polygonu, což je i zároveň poslední disciplína, kterou musí každý policista zvládnout a splnit.

Hodnocení činnosti soutěžících při řízení křižovatky provádí čtyřčlenná komise, přičemž každý člen komise hodnotí podle těchto kritérií – ústroj a celkový vzhled, pokyny a pohyb v křižovatce, vystupování při převzetí a předání stanoviště, přesnost a srozumitelnost prováděných pokynů a zohlednění dopravně bezpečnostní situace na křižovatce a v jejím okolí.

V letošním roce se krajské kolo uskuteční v Rakovníku a již XIII. ročník celorepublikové soutěže bude hostit město Plzeň. Středočeská policie zajisté znovu vyšle silné hráče a budeme pevně věřit, že se na celorepublikové soutěži umístí minimálně tak dobře jako loňský rok.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí