Rozhovor s policejním preventistou

Policejní preventista nprap. Jaroslav Bican má dlouholeté zkušenosti s preventivní činností – u policie je již 18 let, z toho 12 let na oddělení tisku a prevence. Jako nově nastupující policista sloužil na Dopravním inspektorátu Obvodního ředitelství policie Praha I, kde dohlížel na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Jeho dalším působištěm bylo oddělení hlídkové služby, kterou z podstatné části strávil přímo na Václavském náměstí. Po pár letech, a načerpaných zkušenostech ze základních článků, začal působit na oddělení tisku a prevence, nejdříve v Praze, poté u středočeské policie, kde působí dodnes. Zároveň je i členem Pořádkové jednotky středočeské policie.

Rozhovor s nprap. Jaroslavem Bicanem ohledně práce policejního preventisty vedla policistka z oddělení tisku a prevence nprap. Mgr. Lucie Kostečková.


Jak jste se k této práci dostal?

Šlo vlastně o takovou šťastnou náhodu. Zaskakoval jsem za kolegu při prezentační akci práce policie, která byla cílená pro veřejnost a děti. Shodou okolností byla na místě i tehdejší vedoucí preventivně informativní skupiny. Ta si všimla, že mi to jde a přišla s nabídkou, zda si nechci zkusit být preventistou. Zkusil jsem si to a zůstal.

Jaká je náplň práce policejního preventisty?

Dá se říct, že je to náplň jako každého policisty. Snažíme se, aby se každý choval podle zákona a pravidel. Uniforma sama o sobě je určitou prevencí. Ale preventista se přímo zaměřuje na určitou skupinu a podle toho vymýšlí i projekty, které mají danou problematiku osvětlit.

Na jakou věkovou skupinu se zaměřuje a jaká témata v rámci prevence nejčastěji s cílovou skupinou probírá?

S prevencí se snažíme začínat už od útlého věku, což znamená v mateřské školce, přes žáky základních škol, studenty středních škol až po seniory a širokou veřejnost.

V mateřské školce jde hlavně o to, aby se děti nebály uniformy. Bohužel někteří rodiče berou uniformu jako strašáka: „Když budeš zlobit, zavolám na tebe policajty a ty tě odvezou“ Což není vhodné. Pokud by pak dítě potřebovalo pomoc a na místě by byl policista, tak to bude mít opačný efekt.

Jinak jsou témata různá – pokud budeme vycházet z páteřních projektů PP, jde o zaměření na virtuální bezpečí, dopravu a návykové látky. U seniorů se zaměřujeme na jejich osobní bezpečí, a hlavně na podvody, které na nich někteří pachatelé realizují i přes virtuální svět.

Jaké jsou trendy v oblasti prevence? Změnila se nějakým způsobem práce policejního preventisty?

Práce preventisty se neustále mění. Myslím tím obsahově. Dochází k legislativním změnám a musí na ně být schopen reagovat. Naše se práce se za posledních pár velmi změnila. A to i s ohledem na vzrůstající problémy ve virtuálním světě nebo v podobě závislostí na návykových látkách či sociálních sítí.

Jak probíhá preventivní přednáška? Kdo všechno může být přítomen a jaký může mít program?

Záleží, pro jakou cílovou skupinu je beseda realizována.

Většinou jde o seznámení s danou problematikou, popsání situace na určitých skutečných případech a na závěr preventivní řešení.

Jak se zachovat, aby například nedošlo k přepadení nebo k dopravní nehodě. Situace jsou skutečně různé. Pokud se jedná o besedu pro školy nebo pro seniory, nebo případně pro rodiče, je pak obsah přednášky vždy jiný.

S kým může policejní preventista v rámci své práce spolupracovat a proč?

Určitě se spolupracuje se všemi zástupci IZS a městskou policií. Také by měl mít preventista vybudovanou spolupráci s místní samosprávou. Důležitý je kontakt se zástupci prevence z řad škol a měst. Pořád je to práce s informacemi a daty, které výše uvedení spolupracovníci mají.

Společně se snaží najít řešení na aktuální problém v dané lokalitě nebo zlepšují stávající systém na základě dlouhodobější spolupráce.

Jaká část práce policejního preventisty je pro Vás nejzajímavější a nejraději ji děláte a proč?

Nejzajímavější je vždy přímí kontakt s cílovou skupinou. Dokážeme na sebe navzájem reagovat a vlastně společnými silami najít řešení problému.

Jaký byl Váš nejúspěšnější preventivní projekt, který jste vytvořil či jste se na vytváření podílel?

Během mého působení na prevenci jsem se podílel na několika projektech. Nicméně jsem rád, že se mi povedlo realizovat několik komiksů na problematiku šikany, kyberšikany, dopravní výchovy a seznámení s policií. A další dva jsou v realizaci. Podstatou komiksů je vždy možnost volby čtenáře, jak daný příběh dopadne.

Využíváte znalosti policejního preventisty i ve svém osobním životě? Předáváte základy prevence svým dětem?

Několikrát se mi stalo, že mě žádali z rodiny nebo i vyučující o radu i mimo pracovní dobu s ohledem na mé zkušenosti. V osobním životě se je snažím prosazovat, když mě rodina chce zrovna poslouchat. 😀

Komu byste práci policejního preventisty doporučil? Jaké schopnosti a dovednosti by takový člověk měl mít?

Určitě by to měl být policista nebo policistka se zkušenostmi. Tím se nechci dotknout nových kolegů, ale k tomuto zaměření je potřeba mít dostatečný přehled.

Preventistou by měl být někdo, kdo dokáže komunikovat a mluvit před větší skupinou. Měl by být kreativní a měl by být schopen zapojit se do tvorby preventivních projektů.