Projekt „ŠKODA ŽIVOTA!“ cílí na mladé začínající řidiče

Počet dopravních nehod za poslední roky v rámci celé České republiky opět narůstá. Úměrně s tím se zhoršují i jejich následky. Zvyšuje se nejen počet zraněných, ale i mrtvých. Nezanedbatelnou část z nich přitom tvoří lidé ve věku mezi 18-24 lety, tedy mladí, teprve začínající řidiči, kteří za volant usedají zpravidla hned po absolvování autoškoly. Nemají tak téměř žádné zkušenosti z praxe, jejich řídící a ovládací schopnosti ještě nejsou na takové úrovni, aby mohli včas a účinně zareagovat na nastalou situaci. Mnohdy navíc ani nedomýšlí nebo si vůbec neuvědomují možné následky dopravní nehody. A právě proto se řadí k těm nejvíce ohroženým skupinám účastníků silničního provozu.

Tyto aspekty zohlednili ve své činnosti i policisté oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, když mezi své preventivní programy zařadili projekt s názvem „ŠKODA ŽIVOTA“. Spolupracují v něm vždy s konkrétním městem, ve kterém se akce koná, dále s hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou službou, týmem Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO, a.s., BESIP, člověkem se zkušeností, který po dopravní nehodě zůstal upoután na invalidní vozík a dalšími. Projekt je určen studentům 3. a 4. ročníků středních škol, ale i studentům učilišť. Jeho hlavním cílem je upozornit na potencionální rizika spojená s řízením motorového vozidla, na to, že je škoda každého lidského života, obzvláště pak toho mladého. Proto se organizátoři této akce řídí heslem: „Štěstí přeje připraveným“, což v tomto případě platí dvojnásob. Chtějí, aby se mladí pokud možno vyvarovali případných chyb a omylů, k tomu ale musí dodržovat určité zásady. Základem je samozřejmě dodržování pravidel silničního provozu. To samotné ale nestačí. Je třeba umět  předvídat, maximálně efektivně využívat bezpečnostní prvky ve vozidle, vědět, jak postupovat na místě dopravní nehody a také jak poskytnout první pomoc zraněným osobám. O tohle všechno v tomto projektu jde.

 

 

Celý program sestává z teoretické a praktické části. Teoretickou část absolvují studenti paralelně, rozděleni do dvou skupin. V první z nich zhlédnou hned na úvod videoklip „ŠKODA ŽIVOTA“, který vznikl na základě spolupráce Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, složek IZS, města Benešova a dalších partnerů. Vytvořen byl speciálně pro mladou generaci začínajících řidičů, aby je varoval před úskalími, která jsou spojená s řízením motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Pak už následují jednotlivé vstupy zástupců Policie ČR, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby, kteří se s posluchači podělí o své zkušenosti z praxe, doplněné o videa a fotografie z reálných výjezdů. Zásady bezpečného poutání, včetně prezentace tzv. crashtestů, jim osvětlí člen týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO. Největší časový prostor je přitom vyhrazen zdravotníkům, kteří přítomné seznámí se základními zásadami poskytnutí první pomoci a záchranu lidského života názorně předvedou na záchranářské figuríně. Ve druhé skupině pak probíhá neformální diskuze mezi studenty a mladým mužem, který zůstal po dopravní nehodě upoután na invalidní vozík. Spolu s ním je zde přítomen i člen posttraumatického týmu hasičského záchranného sboru, který vysvětlí, jak probíhá komunikace s účastníky dopravních nehod, popřípadě i s pozůstalými. Nechybí ani rehabilitační pracovníci, kteří posluchačům poví něco o tom, jak náročná je rehabilitace po dopravní nehodě s vážným zraněním. Obě skupiny se následně vymění.

Pak už se všichni přesunou ven na volné prostranství, kde na ně čeká několik stanovišť, na kterých se všichni po malých skupinkách postupně prostřídají. Mohou si prohlédnout například nejnovější hasičskou techniku, v praxi si vyzkoušet bezpečné poutání ve vozidle, „alkoholové“ a „drogové“ brýle, pokusit se vyplnit euroformulář k dopravní nehodě, otestovat své znalosti z pravidel silničního provozu anebo si vyzkoušet pohyb o berlích či na invalidním vozíku. Zpravidla bývá přistaven i otočný simulátor nebo simulátor nárazu, který na akce zapůjčuje BESIP. Klíčovým stanovištěm je ale inscenované místo dopravní nehody, na kterém si studenti pod dohledem zdravotníků mohou vyzkoušet své dovednosti a znalosti při poskytnutí první pomoci zraněným osobám. A právě tady se ukazuje, že pro některé z nich, ač bezprostředně po teoretické přípravě, to není vůbec jednoduché. Najdou se dokonce i tací, co si nedokážou poradit vůbec. Přestože vše je na bázi dobrovolnosti, většina studentů se zapojuje aktivně, a byť se jedná pouze o modelovou situaci, snaží se v ní postupovat tak, jako by se zachovali v reálném životě. Mnozí z nich si totiž, právě i díky této akci, uvědomí, že pomoc druhému není pouze morální, ale především zákonnou povinností, a kdo ji neposkytne, dopouští se trestného činu.

Na konec celého programu probíhá ještě krátké vyhodnocení, v rámci kterého dostanou studenti drobné pozornosti, zejména jednorázový alkotester a informační leporelo se základními zásadami poskytnutí první pomoci. Organizátoři se následně ještě obracejí na konkrétní školu s požadavkem o vyplnění stručného dotazníku ze strany studentů, zejména proto, aby od nich získali zpětnou vazbu a mohli akci i nadále zdokonalovat.

Program „Škoda života“ vychází z projektu „Dožij se dvaceti!“, se kterým přišel před několika lety Nadační fond Kolečko a jeho výkonná ředitelka paní Linda Jandová. Ten probíhal v minulých letech v některých krajích republiky a následně byl znovu obnoven. Je zaměřen zejména na předcházení úrazů dětí a mladistvých. Díky vstřícnosti tohoto nadačního fondu, jeho podpoře a  poskytnutému know-how, tak může akce podobného charakteru pořádat i středočeská policie.

 

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov