Prevencí proti drogám | PČR

Středočeští policisté spolupracují s „Nadačním fondem Nové Česko“ v rámci preventivního projektu „Revolution Train“. Touto spoluprací chtějí zvýšit u široké veřejnosti povědomí o trestně právní odpovědnosti v souvislosti s drogovou problematikou, a to především u mladší generace a jejich rodičů.


Nadační fond Nové Česko je nezisková organizace, jejímž cílem je vývoj, podpora a posilování spolupráce u inovativních nezávislých projektů a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Díky spolupráci s klienty a předními mezinárodními odborníky navrhuje a vytváří interaktivní vzdělávací centra či muzea, která si návštěvníci zapamatují na celý život. „Naší vizí je vytváření moderní participativní společnosti za pomoci inovací“, kdy tato slova vize jsou plně obsažena v myšlence vytvořeného preventivního projektu „REVOLUTION TRAIN“, který může být veřejnosti znám spíše pod častěji používaným neoficiálním názvem „protidrogový vlak“.


A co to je REVOLUTION TRAIN?

REVOLUTION TRAIN je preventivní projekt „Nadačního fondu Nové Česko“, který je založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

  • projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci;
  • multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání;
  • cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám;
  • součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence;
  • základnou protidrogového vlaku je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné – trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst.

cílovým skupinám projektu patří žáci a studenti všech typů škol a jejich učitelé. Jde především o děti a mládež ve věku 12 – 17 let. Dále to jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10 – 17 let a ostatní zástupci laické i odborné veřejnosti, kteří se zajímají o danou problematiku.

Největší přínosy projektu: interaktivita, unikátní zpracování, působivost a efektivita, moderní technologie a metoda 5D, mobilita vlakové soupravy, dlouhodobá koncepce a práce s cílovou skupinou.

Protidrogový vlak v období od začátku roku 2015 do poloviny roku 2019 navštívilo přes pět tisíc žáků a studentů z více jak stovky středočeských základních, středních škol, učilišť a dalších školských zařízení. Spolupráce Policie České republiky s Nadačním fondem Nové Česko spočívá v realizaci návazného programu „To je zákon, kámo!“ zmiňovaného projektu, nad kterým převzalo záštitu Policejní prezidium České republiky. Policistky a policisté v roli lektorů se aktivně podílejí na vedení seminářů návazného programu. Například ve středních Čechách během dvou let čtyřicet pět třídních kolektivů z třiceti škol mělo možnost absolvovat zmiňovaný seminář vedený středočeskými policistkami z oddělení tisku a prevence. Během svých tour po České republice, ale i zahraničí, měl preventivní vlak se svým programem zastávku v Brandýse nad Labem, Čelákovicích, Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi a Rakovníku. Revolution Train je samozřejmě možné navštívit i mimo plánovaná tour v místě jeho základy, a to na vlakovém nádraží Praha – Dejvice.

Návazný program „TO JE ZÁKON, KÁMO!“

Je  určen pro žáky a studenty, kteří absolvovali prohlídku protidrogového vlaku, který právě navazuje na „vlakový příběh“.  Žáci sledují tento příběh z nové perspektivy policejních týmů. V rámci soutěžení jednotlivých skupin se dozvídají více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i rizicích trestně právních následků. Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a zároveň zvýšit povědomí o trestně právní odpovědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost uvědomit si, že problematika drog není záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní setkat i ve svém nejbližším okolí. Návazný program vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV Policie České republiky a místními experty na prevenci.

Bližší informace k preventivnímu projektu „Revolution Train“ a jeho návaznému programu „To je zákon, kámo!“ naleznete zde.

 

por. Bc. Zdeněk Chalupa

oddělení tisku a prevence