Kyberkriminalita | PČR

Kybernetická kriminalita vlivem dynamického rozvoje informačních technologií s sebou přináší škodlivá jednání ve společnosti, proto této oblasti Policie České republiky věnuje velkou pozornost.

Pojem kybernetická kriminalita, která se dříve označovala jako informační kriminalita, se nyní označuje jako trestná činnost, jež je páchaná v prostředí informačních a komunikačních technologií společně s počítačovými sítěmi.

Kyberkriminalita nastoupila do společnosti tehdy, kdy se začaly používat počítače. Dalším momentem byl vznik počítačových sítí, zejména internetu, a především také možnosti vzdáleného přístupu k počítačům. K vzestupu kyberkriminality napomohly také mobilní telefony, které přináší ještě vyšší riziko v páchání trestné činnosti.

Kyberkriminalita vychází z pojmu kybernetický prostor neboli kyberprostor. O kyberprostoru mluvíme jako o virtuálním prostředí, který nemá začátek ani konec, nezná hranice a ani nelze s určitostí říci, jak rozsáhlý je. Kybernetická kyberkriminalita se dá charakterizovat jako kriminalita, jež je páchaná přes komunikační technologie. Je spojená s počítačovými systémy, tedy s hardwarem a softwarem, které provádí automatické zpracování veškerých dat. Jedná se o počítač, mobilní telefon, tablet, ale i vybavení takzvané chytré domácnosti.


Kriminalita v kyberprostoru za poslední roky vzrostla o neuvěřitelných 400 procent, což ukazuje počet trestných činů. V roce 2011 prostřednictvím internetu bylo spácháno 1500 trestných činů a v roce 2018 jich bylo skoro 7000. Toto číslo ale nemusí být definitivní, protože trestná činnost v kyberprostoru může být až z 90 procent skrytá. Policisté nejčastěji zaznamenávají různá podvodná jednání, ale také s mravnostní trestnou činností, jako je dětská pornografie, sexuální zneužívání, nátlak či vydírání, se setkávají poměrně často. Velice důležitá je prevence v oblasti kyberkriminality a předat tak dospělým a dětem informace o nástrahách tohoto fenoménu.


Jednotlivé druhy kyberkriminality

Kyberkriminalita má několik tváří a dělí se do několika skupin, které nějakým způsobem zasahují počítačový systém. Mezi nejčastější druhy, se kterými se můžeme denně setkat, patří podvodná jednání na internetu anebo mravnostní kyberkriminalita.

PODVODNÁ JEDNÁNÍ

Patří k nejčastějším jednáním, mezi které řadíme podvodné e-shopy, jenž vznikají pod záminkou vylákání finančních prostředků a během krátké chvíle pak takový obchod zaniká anebo zasílání podvodných emailů.

Internetové nákupy holdují v dnešní době k čím dál větší oblibě, protože je to rychlé, ušetří to lidem čas a kolikrát je cena výhodnější než v kamenném obchodě. Nicméně by ale kupující měli být obezřetní, zejména u neověřených e-shopů nebo u těch, kde vyžadují platbu předem.

Nejčastějšími příznaky podezřelého internetového obchodu jsou:

  • příliš nízké ceny,
  • nabízí se zboží, které už není běžně k prodeji,
  • na stránkách e-shopu chybí kontakty, popřípadě je telefonní číslo nekontaktní,
  • krátce registrovaná doména a skryté údaje o vlastníkovi
  • požadavek na platbu předem s tím, že chybí možnost zaslat zboží na dobírku či osobní převzetí.

Podobně jsou na tom podvodné inzeráty, ať už na různých webových stránkách či na sociálních sítích, kde se nabízí prodej automobilu, elektroniky, oblečení, zvířat nebo také pronájmy bytů.

V neposlední řadě k podvodným jednáním řadíme i zasílání podvržených emailů. Zasílaný email obsahuje podvrženou výzvu českého bankovního ústavu o aktualizaci svých údajů, přičemž když uživatel zadá a potvrdí takový email, jeho data jsou zkopírována a zpřístupněna pachatelům. Až poté je uživatel přesměrován na opravdové stránky finančního ústavu, což pak vypadá věrohodně. Policie proto neustále upozorňuje a vyzývá občany, aby na podobné emaily nereagovali, nesdělovali žádné citlivé údaje, číslo účtu, heslo, pin apod., aniž by si ověřili danou skutečnost u své banky.

MRAVNOSTNÍ KYBERKRIMINALITA

Oblast mravnostní kyberkriminality se nejčastěji týká dětí do 18 let, na které cílí takzvaný kybergrooming. Jde o psychickou manipulaci s účelem vylákat od oběti fotografie či podobný materiál pro vytvoření pornografie a sexuálního zneužití, a to po komunikaci v řádu týdnů až měsíců. Nejčastějším prostředím pro kontakt s dítětem jsou chaty, sociální sítě a online hry. Obecně můžeme říci, že sociální sítě jsou v posledních letech fenoménem ve vztahu k seznamování. Dětem umožňují ve velkém měřítku se socializovat ve společnosti, avšak si neuvědomují veškerá rizika, která jim hrozí. Získané materiály od dětí tímto způsobem jsou pak šířeny nebo vyměňovány v uzavřených diskuzních skupinách nebo emailovými zprávami. K mravnostním trestným činům řadíme Ohrožování výchovy dítěte, Šíření dětské pornografie, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Zneužití dítěte k výrobě pornografie atd. O bezpečném chování na internetu se můžete více dočíst zde.

S vývojem moderních komunikačních technologií lze v budoucnu očekávat útoky i přes jiná zařízení, než jsou mobilní telefony, tablety či počítače. Čím dál více jsou v oblibě zařízení do „chytré domácnosti“, kterými jsou alarmy, domácí spotřebiče atp. Veškeré projevy kybernetické kriminality jsou různorodé a je jich velké množství, přičemž s vývojem nových technologií se trestná činnost rozšiřuje.

NÁSILNÉ PROJEVY A HATE CRIME

Do této kategorie řadíme trestné činy Vydírání, Nebezpečné vyhrožování, Nebezpečné pronásledování (známé jako stalking), Šíření poplašné zprávy, kdy všechny tyto činy s využitím informačních technologií nabývají na vyšší míře anonymity. Dalšími trestnými činy, které sem spadají, jsou Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, přičemž například na webu bývají vytvářeny stránky s extrémistickou tématikou, které podněcují k nenávisti, diskriminaci nebo i vyzývají k násilí vůči menšinovým skupinám obyvatel či politickým uskupením. Dalším projevem jsou pak i smyšlené profily na sociálních sítích a diskuse k různým článkům v médiích.

HACKING

Pod tímto pojmem se rozumí trestný čin Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Jde o narušování dat, narušování systému a také zneužívání zařízení. Typickým příkladem je jednání pachatele, který překoná zabezpečení počítačového systému a získá přístup k veškerým údajům oběti, s nimiž může dál jakkoliv nakládat. Čím dál častější je napadení emailových účtů, účtů internetového bankovnictví nebo na sociálních sítích, což má za následek proniknutí do soukromí osoby, získání citlivých informací s možností jejich poškození nebo zničení, popřípadě také získání finančního prospěchu.

Dalším jednáním je porušení tajemství dopravovaných zpráv, kdy pachatel zachytává probíhající komunikaci v síti, čímž dokáže získat citlivé informace i obsah. To vše se stává na nezabezpečených sítích Wi-fi, ale i napadením domácích routerů. Pachatelé si pak dokážou vytáhnout citlivé údaje, kterými jsou hesla, platební údaje, popřípadě intimní obsah osoby.

PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Do oblasti porušování autorských práv a jim příbuzných práv patří neoprávněné sdílení díla veřejnosti, plagiátorství, osobování autorství nebo také nedodržování podmínek citační licence a obcházení ochrany proti kopírování.

 

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí P ČR