Dopravní nehodovost ve Středočeském kraji | PČR

Středočeský kraj je největším krajem České republiky, je nejpočetněji osídlen obyvatelstvem (1 352 795 obyvatel), má nejvíce rekreačních oblastí, a tedy i rekreačních objektů a nejhustší dopravní síť komunikací všeho typu. Jen co do počtu kilometrů dálnic a silnic I., II. a III. třídy (9 633 km) převyšuje o více než 3 500 km Jihočeský kraj, který je, pokud se týče délky dopravní sítě (6 143 km), na druhém místě mezi ostatními kraji republiky. Středočeský kraj je krajem tranzitním, což je dáno tím, že v jeho centru je Praha, kterou vyjíždí, projíždí, čí vjíždí velké množství silničních vozidel. Až na dálnici D2, všechny ostatní dálnice na Prahu navazují – na Prahu 5 – D4 a D5, na Prahu 6 – D6 a D7, na Prahu 8 – D8, na Prahu 9 – D10 a D11 a konečně na Prahu 4 – D1 (viz. mapka č. 1).

Hustou síť dálnic, silnic a silniček využívají řidiči kamionů a dalších rozměrných vozidel, řidiči autobusů, automobilů, motocyklů, cyklisté, ale i chodci. Velkou zátěží pro středočeskou silniční síť jsou vozidla jejichž řidiči každodenně dojíždějí z různých míst republiky a zejména Středočeského kraje do Prahy za prací.

Extrémní dopravní zatíženost Středočeského kraje se zcela pochopitelně odráží i v počtu dopravních nehod, k nimž zde dochází.


Pro vhled do mechanismu vzniku a děje těžkých dopravních nehod popsali pracovníci odboru tisku a prevence Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje několik nehod, které se jich během jejich praxe nejvíce emotivně dotkly. Na těchto případech, které se objevují v průběhu článku, chceme dokumentovat hlavní příčiny, které k nehodám vedly a některé trestní sankce uplatněné vůči jejich viníkům. Pachatel ovšem zpravidla naplnil více trestných činů v souběhu, popsán je však jen ten nejzávažnější.


DOPRAVNÍ NEHODOVOST VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V ROCE 2018

Během roku 2018 řešila Policie ČR na území Středočeského kraje celkem 14 866 dopravních nehod, při kterých bylo 106 osob usmrceno, 403 osob těžce zraněno a   3 342 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda dopravní policií na místě dopravní nehody činila 1 009 775 300 Kč. V porovnání s rokem 2017 byl zaznamenán u některých základních ukazatelů dopravních nehod nárůst. K nejzávažnějším pak patří nárůst počtu usmrcených osob, a to o 43 a počet těžce zraněných o 66 osob.

Na dopravních nehodách se převážně podílí řidiči motorových vozidel, při kterých zahynulo 102 osob, což je o 44 více (tj. 75,8 %) než v roce 2017. Těžce bylo zraněno 344 osob, což je o 40 osob více (tj. 16,6 %) oproti roku 2017. Lehká zranění utrpělo 2996 osob, což je pokles o 170 osob (tj. 5,3 %) oproti roku 2017.

K usmrcení osob došlo při 94 dopravních nehodách. 37 jich bylo zaviněno nepřiměřenou rychlostí, 17 nedáním přednosti v jízdě, 36 nesprávným způsobem jízdy, 2 riskantním předjížděním a ve 2 případech nebylo usmrcení osob zaviněno řidičem.


por. Bc. Zdeněk CHALUPA, odbor tisku a prevence

Nejvíce mě poznamenala tragická dopravní nehoda, která se stala koncem zimy mezi městem Jílové u Prahy a obcí Petrov. V lesním úseku zde havarovala škodovka, kterou pod vlivem alkoholu řídil mladý řidič, jemuž ještě ani nestačil oschnout čerstvý řidičský průkaz. V autě cestovalo celkem pět osob ve věku 17–18 let. Tato skupina mladých osob se před osudnou jízdou bavila a popíjela na diskotéce v Jílovém u Prahy. S postupem večera někoho z nich napadlo přesunout se autem na další diskotéku, do Davle. Řidič jel v nepříznivých povětrnostních podmínkách velmi rychle, nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Když jsme přijeli na místo, tak auto bylo bez střechy a zcela zdemolované, jeden mladík byl mrtvý a další dva, které jsme se marně snažili oživit nám, ještě, než přijela záchranka, zemřeli v náručí. Přežili dva, dívka, která přišla o nohu a řidič, který utrpěl méně závažná zranění. Tři mrtví chlapci a jedna těžce zraněná dívka měli život před sebou.

Příčiny: Nezkušený řidič, nepřiměřená rychlost, nepřizpůsobení se dopravně technickému stavu vozovky, jízda pod vlivem alkoholu, nepřizpůsobení rychlosti

Sankce podle trestního zákona: Usmrcení z nedbalosti §143 odstavec 4, za což hrozí trest odnětí svobody na 3 až 10 let


Sledovanými údaji jsou i počty dopravních nehod, k nimž došlo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. V této souvislosti je navzdory mediálním a dalším preventivním aktivitám zaznamenán nárůst těchto nehod o 114 (v roce 2017–458 a v roce 2018–572 – tj. nárůst o 24 %).  U ostatních návykových látek o 18 (v roce 2017–26 a v roce 2018–44 tj. nárůst o 160 %). Při těchto nehodách zahynulo 11 osob a 22 se těžce zranilo.

Pokud se týče věku viníků dopravních nehod, pak nejvíce nehod způsobili řidiči ve věku 21–29 let (1949), dále ve věku 40–49 let (1866) a ve věku 30–39 let (1822). Ve vyšších věkových kategoriích počet viníků dopravních nehod klesá. Sledovaným údajem je počet mladých viníků dopravních nehod, často s nových držitelů řidičského průkazu, těch je mezi věkem 18–24 let 1312.

Samostatně sledovanou kategorií jsou řidiči motocyklů. Během roku 2018 zavinili 324 dopravních nehod, při kterých 5 řidičů zahynulo, 260 jich bylo zraněno a 4 řídili pod vlivem alkoholu. Pokud se týče příčin dopravních nehod, pak u 161 nehod byla jako příčina nehody uvedena vysoká rychlost, u 15 nesprávné předjíždění, u 14 nedání přednosti v jízdě a v 95 případech byl příčinou nehody nesprávný způsob jízdy.

Dopravní nehody zaviňují i jíní účastníci silničního provozu, např. chodci (1 usmrcený) a cyklisté, kteří způsobili celkem 314 dopravních nehod, při kterých zahynuly 2 osoby a 34 bylo těžce zraněno. Za pozornost stojí i překvapivý údaj, týkající počtu nehod zaviněných střetem s lesní zvěří a dalšími zvířaty (např. psy), těch bylo 2 498, při nich zemřel jeden člověk, 8 bylo těžce zraněno a 28 lehce.

Vysoký počet dopravních nehod byl zapříčiněn indispozicí řidiče – 207 řidičů usnulo, nebo bylo unaveno, takže se nebyli schopni plně věnovat řízení, 49 bylo pod vlivem léků, 136 pod vlivem alkoholu do 0,99 promile, 375 nad 1 promile. Při jízdě zemřelo 17 osob na infarkt, nebo jinou zdravotní indispozici.

Nejvyššího počtu dopravních nehod se dopouštějí řidiči vozů tovární značky ŠKODA (2360), což je pochopitelné kvůli množství aut této značky na našich silnicích, dále pak vozů značky FORD (627), PEUGEOT (551), RENAULT (483) a MERCEDES (440). Nad těmito údaji je třeba se zamyslet, proč právě řidiči těchto silných a bezpečných auta tolik bourají.

V rámci Středočeského kraje 56 řidičů od dopravní nehody ujelo!!


por. Mgr. HAŠLOVÁ Eva, odbor tisku a prevence

Vzpomínám na dopravní nehodu nezletilého cyklisty, který vyjel z vedlejší komunikace na hlavní silnici, kde se střetl s právě projíždějícím osobním automobilem. Při nehodě utrpěl vážná poranění hlavy a musel být letecky transportován do nemocnice. Naštěstí vše dobře dopadlo, chlapec se uzdravil a je v pořádku. To, co mne na tomto případu zaujalo nebyla nehoda samotná, ale to, co následovalo po ní. Chlapec pochází z rodiny s více dětmi, o které pečuje pouze matka, která bojuje s neustálým nedostatkem finančních prostředků. To byl také důvod, proč chlapec neměl cyklistickou přilbu, která by jistě do značné míry zmírnila následky dopravní nehody. Na to zareagovali zasahující policisté prvosledové hlídky Obvodního oddělení policie Brandýs nad Labem. Policistům se podařilo získat sponzora, který chlapci novou dětskou přilbu koupil. Přilba pak byla chlapci slavnostně předána na Územním odboru Policie Praha venkov východ.  Proč zmiňuji právě tuto nehodu? Na jejím příkladu chci upozornit na to, jak je pro nejzranitelnější účastníky silničního provozu – cyklisty, motorkáře a chodce, důležitá ochranná výbava a ochranné prvky, ale také na příkladné jednání našich policistů.

Příčiny: Nedání přednosti v jízdě, chybějící ochranné vybavení cyklisty.

Neřešeno – nezletilý pachatel (přestupce)


PŘEHLED DOPRAVNÍCH NEHOD VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2018


por. Mgr. Markéta JOHNOVÁ,DiS., odbor tisku a prevence

Dopravní nehoda, která mě velmi emocionálně zasáhla byla nehoda naší kolegyně por. Petry Zajíčkové. Způsobil jí zfetovaný řidič, v zákazu řízení, který ujížděl policejní hlídce z Obvodního oddělení Brandýs nad Labem. Mezi Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem ho chtěla zastavit policejní hlídka, ve které Petra Zajíčková právě sloužila. Řidič jí vědomě srazil, ona svým zraněním následující den podlehla. Zůstaly po ní dvě malé děti, byla krátce po mateřské dovolené. Byla jsem na místě nehody a několik dní, spíše týdnů, jsem jí komentovala novinářům. Petru jsem osobně znala z doby, kdy jsem dělala personalistku na Územním odboru PČR Mělník.

Příčiny: Jízda pod vlivem omamných a psychotropních látek a v zákazu řízení.

Sankce podle trestního zákona: Násilí proti úřední osobě §325 odstavec 4, za což hrozí trest odnětí svobody na 8 až 16 let (specifický případ – úmyslný trestný čin)


PŘEHLED DOPRAVNÍCH NEHOD NA DÁLNICÍCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2018

V mapce č. 2 jsou označena místa, na kterých došlo v roce 2018 k dopravním nehodám s barevným vyznačením těch, při kterých došlo k úmrtí osob v rámci Středočeského kraje.


nprap. Bc. Tomáš VÁVRA, DiS., vedoucí skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Kutná Hora

Za svojí více než dvacetiletou praxi z šetření dopravních nehod nemohu žádnou z nich označit jako jedinou emocionálně náročnou. Každá dopravní nehoda, při které účastník zemřel nebo utrpěl zranění mě vede k zamyšlení nad cenou a křehkostí lidského života. Před několika lety došlo v blízkosti Kutné Hory k tragické dopravní nehodě dvou vozidel. Řidička osobního vozidla jedoucí ve směru od Čáslavi do Kolína kvůli chvilkové nepozornosti přejela do levého jízdního pruhu, poté se čelně srazila s protijedoucím nákladním vozidlem. Následky byly fatální. Osádka tří žen, které jely na svatební obřad jedné z příbuzných, nedojela. Zemřely na místě dopravní nehody. Měly své rodiny, známé, kamarády…… Projíždím-li místem, kde k této dopravní nehodě došlo, přijde mi na mysl, že tudy každoročně projíždí tisíce vozidel a že možná některý z jejich řidičů, do svého cíle také nedojede a zaplatí tak krutou daň za nepozornost, riskantní jízdu, agresivitu a nerespektování pravidel silničního provozu, přičemž nehodu zaviní sám, nebo jiný řidič. Stále však věřím, že se situace v oblasti bezpečnosti na silnicích zlepší.

Příčiny: Nevěnování se řízení (pachatel usmrcen)

Sankce podle trestního zákona: Usmrcení z nedbalosti §143 odstavec 4, za což hrozí trest odnětí svobody na 3 až 10 let


RIZIKOVÉ ÚSEKY

Obecně panuje názor, že nejnebezpečnější jsou dálnice, protože se na nich jezdí rychle, a tedy i nehody, ke kterým zde dochází, jsou nejtragičtější. To ovšem policejní poznatky nepotvrzují. Na dálnicích v loňském roce zahynulo při 17ti dopravních nehodách 19 osob, zatímco na silnicích nižších tříd jich zahynulo 87, z toho 33 na silnicích I. třídy a 54 na silnicích II. a III. třídy.             

Důkladnějším rozborem policejních statistických dat s ohledem na jejich lokální výskyt, můžeme určit některé úseky, na nichž častěji než jinde, dochází k dopravním nehodám.  S výhradou lze dovodit, že v pomalejším, ale hustém provozu dochází k nehodám, při kterých dochází spíše k hmotným škodám na dopravních prostředcích, případně k lehčím zraněním, zatímco tam, kde se jezdí rychle, např. na přímých úsecích, dochází k nehodám se závažnými následky (těžkým zraněním, úmrtím a k velkým majetkovým škodám).


por. Bc. Lucie NOVÁKOVÁ, odbor tisku a prevence

Tragická dopravní nehoda, která se mě emocionálně dotkla, se stala 28. prosince 2016 na 32 km dálnice D10. Agresivní řidič osobního vozidla BMW zprava předjel vozidlo Škoda Octavia, před kterým prudce zabrzdil. Zatímco řidič Octavie, ve které cestovala jeho manželka a osmiměsíční syn, dokázal včas zastavit a dvě další za ním jedoucí vozidla se stačila vyhnout, třetí vozidlo už do Octavie narazilo. Muž a žena utrpěli těžká zranění. Dítě utrpělo zlomeninu lebeční klenby a vážná poranění mozku, kterým podlehlo. Jeden ze zasahujících policistů, který chlapce z auta vynášel, měl v té době stejně staré dítě.  Přestože byl zkušený a za své praxe zasahoval u mnoha vážných dopravních nehod, psychicky situaci velmi těžce nesl. Na pracovišti jsem mu poskytla kolegiální podporu a zprostředkovala pomoc psycholožky z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Spolu s psycholožkou jsme také měly nelehký úkol vyrozumět matku, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu v liberecké nemocnici, o úmrtí dítěte. Jako tisková mluvčí jsem byla pod velkým tlakem médií, lačných po informacích o zdravotním stavu dítěte, přičemž jsem nemohla smrt dítěte mediím potvrdit, dokud nebyli vyrozuměni oba rodiče. Velmi jsem se všemi, kterých se tragédie dotýkala, soucítila a cítila velký smutek, rozhořčení i pocit bezmoci nad bezohledností a agresivitou řidičů na našich silnicích ale i nad neohleduplnosti některých našich novinářů.

Příčiny: Nesprávný způsob jízdy

Sankce podle trestního zákona: Usmrcení z nedbalosti §143 odstavec 3, za což hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let


V následují mapce č. 3 jsou vyznačeny nejrizikovější úseky silnic Středočeského kraje, na nichž dochází k častým dopravním nehodám.  Pod mapou je tabulka, ve které jsou riziková místa upřesněna podle silnic a rozmezí kilometrů, ve kterých k častým dopravním nehodám dochází.


por. Bc. Petra POTOČNÁ, odbor tisku a prevence

Při slově nehoda se mi vybaví jedna, ke které došlo asi před sedmi lety na rozhraní okresu mezi obcemi Oseček a Pňov. Řidič dodávky zřejmě za volantem usnul, přejel do protisměru, kde se mu sice první protijedoucí vozidlo stačilo vyhnout, zato druhé už ne, poté se dodávka čelně střetla s následujícím vozidlem. Těžké zranění tu utrpěl devítiletý chlapec. Před příjezdem zdravotnické záchranné služby poskytla dítěti pomoc cestující z jiného vozidla, shodou okolností zdravotní sestra, povedlo obnovit jeho životní funkce, následně byl chlapec letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Ženě, která nejspíš zachránila dítěti život, byla za své jednání oceněna v projektu Policie ČR a České pojišťovny – Gentleman silnic. Bez její pomoci by chlapec nehodu nepřežil.

Příčiny: Nevěnování se řízení

Sankce podle trestního zákona: Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti §147 odstavec 2, za což hrozí trest odnětí svobody na půl až 4 roky


PŘÍČINY DOPRAVNÍCH NEHOD

Příčiny dopravních nehod se nemění, člení se do čtyř skupin, z nichž každá zahrnuje celou řadu dalších jednání, které mohou vést k dopravním nehodám.

  • Nesprávný způsob jízdy
  • Nepřiměřená rychlost
  • Nevěnování se řízení vozidla,
  • Nepřizpůsobení se rychlostí dopravně technickému stavu vozovky

Vedle výše uvedených příčin dopravních nehod, které se týkají způsobu jízdy, sem patří i určité faktory ovlivňující chování řidiče, např. neukázněnost, arogance, nepozornost, nervozita, psychická nebo fyzická indispozice, jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nesoustředěnost a někdy i hloupost. Jako jedna z rizikovějších příčin dopravních nehod je uváděno telefonování, či psaní SMS zpráv za jízdy.

K dopravní nehodovosti přispívá i hustota provozu, technický stav komunikací, časté uzávěry a objížďky související s opravami komunikací, vysoká koncentrace kamionů a nákladních vozidel, pohyb zvěře na komunikacích, nepřehledný terén, špatné povětrnostní podmínky, technický stav vozidla atp.

Zabýváme-li se dopravními nehodami, pak nemůžeme zapomenout na jejich následky, které bezprostředně i dlouhodobě ovlivňují životy nejen obětí a viníků, ale i jejich rodin. Pro prvotním ochromení, následuje bolest, zoufalství, pocity viny a následně pak nutnost vyrovnat se s nehodou po stránce psychické, ekonomické, zdravotní, sociální a případně i trestněprávní. Většině účastníkům dopravních nehod a jejich rodinám se zásadně negativně změní život.


por. Bc. Eva STULÍKOVÁ, odbor tisku a prevence

V srpnu roku 2014 vyšetřovali benešovští kriminalisté tragickou dopravní nehodu, k níž došlo na silnici mezi dvěma obcemi na Benešovsku. Šestadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla tovární značky VW Golf při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky, v jedné chvíli nezvládl řízení a vjel vpravo mimo komunikaci, kde přední částí vozu narazil do stromu. Ve vozidle v tu dobu cestovalo celkem šest osob, z toho dvě ženy. Osmadvacetiletý spolujezdec utrpěl těžké zranění – vykloubení kyčle a následně se musel podrobit operaci. Doba léčení trvala nejméně 3 měsíce. Čtyřiadvacetiletý spolujezdec utrpěl otřes mozku a pohmožděniny. Šestnáctiletá spolujezdkyně utrpěla otřes mozku a několik pohmožděnin, také si vyrazila několik zubů. Pětadvacetiletá spolujezdkyně utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že v době nehody měla nohy na palubní desce a nebyla připoutána bezpečnostním pásem, stejně jako zbytek osádky. Zemřelá byla samoživitelka, zůstaly po ní dvě děti, ve věku 1 a 5 let, které následně byly svěřeny do péče jejích rodičů.  Šestadvacetiletý řidič a stejně starý spolujezdec vyvázli bez zranění.  Řidič se tímto jednáním dopustil přečinů Usmrcení z nedbalosti a Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, navíc byl v době nehody pod vlivem alkoholu. Laboratorní vyšetření krve prokázalo hladinu 0,67 promile alkoholu. Soud ho za toto jednání potrestal odnětím svobody v délce trvání 18 měsíců nepodmíněně a uložil mu trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na 5 let.

Příčiny: Nepřizpůsobení rychlosti

Sankce podle trestního zákona: Usmrcení z nedbalosti §143 odstavec 2, za což hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let


PREVENCE DOPRAVNÍCH NEHOD

Při analýze dopravní nehodovosti a tragických nehod, které jsou nejviditelnějšími a nejsledovanějším údaji ze strany policie, medií i veřejnosti, nutně vyvstávají otázky, proč k nehodám dochází, proč dochází k nárůstu usmrcených osob a jak je možné dopravním nehodám předcházet. Na tyto otázky lze jen velmi obtížné odpovědět, stejně jako obtížné je vymyslet skutečně efektivní preventivní aktivity, které by mohly situaci v oblasti dopravní bezpečnosti v krátké době zlepšit. Za dopravními nehodami je souhrn individuálních činů a selhání konkrétních osob. Tento fakt podmiňuje preventivní možnosti a jejich realizaci. Prakticky není možné průběžně proškolovat každého z držitelů řidičského průkazu, k tomu potřebujeme osvětu a media – televizi, rozhlas, internet.

Je jen jedna příležitost, kdy je možné na všechny budoucí řidiče preventivně působit, a to během výuky a výcviku v autoškolách, jejichž úkolem je nejen naučit budoucí řidiče správně ovládat vozidlo a znát pravidla silničního provozu, ale i informovat je o tom, že okamžikem získání řidičského průkazu, získají právo ovládat velmi silný stroj, jehož nezvládnutí může mít fatální následky nejen pro něj, ale i pro jeho blízké nebo neznámé lidi.

Cíleně můžeme působit jen na některé skupiny populace – např. děti, středoškolskou mládež, cyklisty či motorkáře, seniory atp. Problémem je, že tyto akce jsou zpravidla „nabídkové“, tzn., že se jich zúčastní ti, kteří o ně mají zájem.

Úkoly policie v oblasti dopravní bezpečnosti lze shrnout do tří oblastí:

  1. Represe vůči účastníkům silničního provozu“ – cílený dohled na dodržováním zákonných norem, zintenzivnění činnosti v dopravně rizikových časech a lokalitách, efektivní využití technických prostředků určených pro dohled policejních hlídek na významných komunikacích, organizace policejních hlídek do dopravně vytížených míst a do míst, kde jsou opakovaně porušována pravidla silničního provozu.
  2. „Iniciativní role policie“ vedoucí ke zlepšení stavu na pozemních komunikacích, odstraňování rizikových lokalit, posuzování míst tragických dopravních nehod.
  3. „Prevence vůči účastníkům silničního provozu“ – poskytování aktuálního dopravního zpravodajství a informací o provozu na silničních komunikacích, tiskové zprávy a články týkající se událostí v dopravě, cíleně zaměřené preventivní akce a aktivity.

Řadu preventivních akcí realizují i středočeští policisté. Pořádají přednášky v mateřských, základních a středních školách, organizují výuku na dopravních hřištích, spolupracují při tvorbě preventivně osvětových materiálů a filmů a pořádají nejrůznější hromadné akce, které jsou velmi oblíbené a hojně navštěvované. Na organizaci a zabezpečení těchto akcí spolupracují s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, BESIPem, školami, neziskovými organizacemi, firmami apod.

Preventivní projekty v oblasti dopravy:

 

 

 

 


por. Bc. Monika SCHINDLOVÁ, DiS., odbor tisku a prevence

Dopravní nehoda, k níž došlo začátkem roku 2018 v jedné obci na Příbramsku připomíná rčení, být ve špatnou na špatném místě. Řidič vozidla Škoda Octavia při odbočování vlevo nedal přednost v jízdě protijedoucímu automobilu. Při střetu byl tento vůz odražen do ulice, kde právě procházela pěstounka s malou holčičkou tlačící kočárek s panenkou. Auto nejdříve narazilo do obou osob a poté do zdi domu. Dítě na místě zemřelo, pěstounka utrpěla poranění nohy a ruky. Policistky z dopravního inspektorátu byly bezprostředně na místě nehody zahájily u dítěte okamžitě první pomoc. Bohužel marně. Všech zúčastněných se nehoda silně psychicky dotkla – řidičky, která sice dopravní nehodu nezavinila, ale svým vozem osoby srazila, pěstounku dobře znala, policistky, kterým se nepodařilo dítě zachránit a policisty, který nehodu zpracovával. Tento policista sice vydržel do rána dosloužit službu, ale ráno se „sesypal“, měl doma dvě děti v podobném věku, jako holčička, která při nehodě zahynula.

Příčiny: Nedání přednosti v jízdě

Sankce podle trestního zákona: Usmrcení z nedbalosti §143 odstavec 2, za což hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 6 let


Dopravní nehody jsou vždy stresujícím zážitkem, a to i ty méně závažné.  Nedotýkají se jen viníků, obětí či jejich rodin, dotýkají se i zasahujících policistů, kteří jsou zpravidla mezi prvními, kteří při dopravní nehodě zasahují a přicházejí tak do kontaktu s jejími přímými účastníky – viníky, obětmi, svědky. Mimo to, že musí zajišťovat úkony související s jejich policejní prací a se zajištěním bezpečnosti okolí nehody, musí dokázat zvládnout první emocionální nápor, který zpravidla takové události provází (křik, hysterii, pláč). Policisté nezřídka poskytují i první předlékařskou pomoc, na níž může být závislé přežití zraněných.

Řízení je pro mnoho řidičů příjemnou a oblíbenou záležitostí, stačí ale jen chvilka nepozornosti, ohlédnutí, zazvonění telefonu, neodhadnutí rychlosti či vzdálenosti, být unavený a ozve se rána, pak chvilka ticha a……

 

Mgr. Jitka Gjuričová ve spolupráci s policisty z Oddělení tisku a prevence a Odboru služby dopravní policie

kriminolog, Policie Středočeského kraje