Česko-polské policejní hlídky v Mladé Boleslavi | PČR

Od září tohoto roku působili na území města Mladá Boleslav po dobu dvou měsíců polští policisté ve společných hlídkách spolu s mladoboleslavskými policisty.

Zahájení projektu společných hlídek a rozhovor s polskými policisty zde:
Přímo v ulicích tak byli vidět dva polští policisté, jejichž přítomnost sloužila jako aktivní pomoc při udržování veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě a také v okolí průmyslových zón.

Výkon služby smíšených hlídek byl směřován především do lokalit se zvýšeným výskytem protiprávního jednání a do míst s ubytovnami zahraničních dělníků.

Policejní kontroly cizinců v ubytovacích zařízeních zde:
Přestože neměli polští policisté přímo žádnou pravomoc, projevil se při výkonu jejich služby výrazný preventivní účinek. Asistovali například při plnění základních úkolů v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností, dopravou a pobytem cizinců v Mladé Boleslavi.

Pomáhali při kontrolách totožnosti zahraničních občanů, při kontrole přepravovaných věcí a při řešení přestupků a trestných činů páchaných cizinci. Mladoboleslavským policistům poskytovali součinnost při kontrolách ubytoven a cizincům poskytovali na vyžádání potřebné informace.

Takto společné hlídky fungovaly po dobu dvou měsíců:
„Opět se jednoznačně potvrdilo, že působení polských policistů ve společných hlídkách bylo pro zvýšení bezpečnosti v Mladé Boleslavi velkým přínosem. Zahraniční policisté měli výrazný respekt u svých krajanů. Svou přítomností a aktivním působením se podíleli na minimalizaci konfliktních situací při řešení protiprávního jednání cizinců a výrazně se zrychlil také proces ověřování jejich totožnosti. Polští policisté mimo jiné poskytovali i rady svým krajanům při řešení jejich problémů, například při ztrátě dokladů a podobně“, shrnul projekt společných hlídek ředitel Územního odboru Policie ČR Mladá Boleslav, plukovník Jirouš.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

2. listopadu 2020