Statistika dopravní nehodovosti ve Středočeském kraji za rok 2018

Leden, začátek nového roku, se nese ve znamení bilancování předchozího období. Statistické výstupy mohou prozradit mnohé – nasměřují nás správným směrem a utváříme tak priority pro následující rok. Důležitým závěrem hodnocení je také zjištění, na jaké činnosti se má středočeská policie zaměřit.


Pokud se podíváme do minulosti, v roce 2016 jsme evidovali 13 833 dopravních nehod. Velký vzestup přišel v roce 2017, kdy se na území Středočeského kraje stalo 14 707 dopravních nehod, tedy o 874 více než v roce předchozím. Za minulé období se sice čísla nezvýšila o tolik, přesto je 14 866 dopravních nehod alarmující. Protože se počty během dvou let zvedly o 1 033 případů, bezpečnost na silnicích se stala prioritou policie Středočeského kraje pro rok 2019.

 

Úmrtnost na středočeských silnicích se v průběhu let drží na relativně stejných hodnotách, i když provoz na nich houstne, a stává se stále více frekventovaný. Přesto 106 osob, které zemřely při dopravní nehodě v našem kraji, není malé číslo a navíc přibylo 43 osob oproti roku 2017. Těžká zranění se vyskytla ve 403 případech, také došlo k nárůstu o 66 osob, pozitivní je však úbytek lehkých zranění o 135, pro rok 2018 bylo tedy lehkých zranění 3 342.


Spousta lidí by nejspíš odhadovala, že je dálnice nejčastějším místem, kde se stávají dopravní nehody. Opak je ale pravdou, jelikož se za předchozí rok stalo na dálnicích 1 850 dopravních nehod a z toho bylo 19 s úmrtím. Silnice I. třídy se stala místem s nejvyšším počtem usmrcených osob, tedy 33, a odehrálo se zde 2 084 nehod. Silnice II. třídy zase vykazuje 3 348 případů dopravních nehod, jedná se o nejvyšší hodnotu v porovnání s jinými místy a úmrtnost na těchto silnicích evidujeme 29 případů. Nakonec na silnicích III. třídy se odehrálo 2 887 dopravních nehod s úmrtím 21 osob.


Je také dobré rozlišovat dopravní nehody, které se staly v obci nebo mimo ni. V obci zaznamenáváme o 286 nehod více než předchozí rok, dohromady jich bylo 7 286. Mimo obec jsou výstupy dost podobné, přesně 7 580 dopravních nehod, avšak oproti roku 2017 došlo k úbytku o 127 incidentů.


Nebezpečné nehody se mohou odehrát i na železničních přejezdech, kde se za rok 2018 stalo 39 dopravních nehod. Velice pozitivním poznáním je, že se tak počty snížily o 36 případů, ale usmrcených osob přibylo o 5 více na 8 zesnulých.


Při dopravní nehodě se může motorové vozidlo střetnout i s jinými účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté nebo motorkáři. Nebezpečná je u prvních dvou skupin hlavně neohleduplnost, předpoklad, že motorové vozidlo zastaví a nepoužívání reflexních prvků, které jsou dle zákona povinné mimo obec, avšak za určitých podmínek je doporučujeme používat i v obci. Srážek s chodci vzniklo 387, tím počet vzrostl o 24, cyklisté byli účastníky dopravních nehod v 289 případech a přibylo 44 kolizí. Motorkáři se střetli s motorovými vozidly 285krát, oproti roku 2017 přibylo 9 takových srážek.


Více nehod se stalo pod vlivem některé z návykových látek, u alkoholických nápojů přibylo 65 „hříšníků“, kteří byli účastníky dopravní nehody, vykazujeme tedy dohromady 572 případů. U jiných návykových a psychotropních látek a jedů se počet zvýšil o 18 osob, za rok 2018 je vykazováno 44 takto ovlivněných osob.


Mezi nejčastější příčinu, díky které vnikají dopravní nehody, je způsob jízdy řidičů, evidujeme 7 330 případů, tedy o 348 více. Další příčinou je nevhodná rychlost, která se nevyplatila řidičům v 2 660 případech, avšak s porovnáním za minulé období se jejich výskyt snížil. Nevěnování se řízení může být v důsledku provozování jiných činností, obzvláště pak používání mobilních telefonů. Tyto hodnoty se sice zvýšily jen o 158 případů, přesto je 2 583 dopravních nehod nežádoucích a existuje snadné řešení – vyřídit si telefonáty a zprávy ve chvíli, kdy nebudete sedět za volantem. Podobné hodnoty s rokem 2017 evidujeme také u příčin nedání přednosti v jízdě (1 479) a předjíždění (296).


Poslední věc, kterou je vhodné zmínit, je nehodovost na základě praxe řidiče – protentokrát v rámci celé České republiky. Nebude asi překvapením, že nejvíce nehod bylo zaviněných řidiči s praxí do 5 let, kteří byli účastníky 16 291 nehod, z toho 134 smrtelných. Nehodovost u řidičů s praxí od 6 do 10 let značně klesá na hodnoty 9 865 a z toho bylo 77 smrtelných. Řešením by mohl být důraz na vzdělávání nových řidičů v oblasti bezpečnosti na silnicích v rámci autoškol, avšak protože se většinou jedná o mladé ročníky, nepociťují až takovou odpovědnost nebo si neuvědomují, co by mohli způsobit. Další rizikovou skupinou jsou řidiči s praxí nad 35 let, kam se řadí obzvláště senioři. Ti totiž nejsou zvyklí na rychlost dnešního silničního provozu a už z povahy jejich fyzických vývojových předpokladů nemají dostatečně rychlé reakce. Tito řidiči byly účastníky 5 970 nehod, z toho 63 bylo smrtelných.

 

nprap. Bc. Lucie Kostečková

tisková mluvčí P ČR