Rizikové úseky

Obecně panuje názor, že nejnebezpečnější jsou dálnice, protože se na nich jezdí rychle, a tedy i nehody, ke kterým zde dochází, jsou nejtragičtější. To ovšem policejní poznatky nepotvrzují. Na dálnicích v loňském roce zahynulo při 17ti dopravních nehodách 19 osob, zatímco na silnicích nižších tříd jich zahynulo 87, z toho 33 na silnicích I. třídy a 54 na silnicích II. a III. třídy.

Důkladnějším rozborem policejních statistických dat s ohledem na jejich lokální výskyt, můžeme určit některé úseky, na nichž častěji než jinde, dochází k dopravním nehodám.  S výhradou lze dovodit, že v pomalejším, ale hustém provozu dochází k nehodám, při kterých dochází spíše k hmotným škodám na dopravních prostředcích, případně k lehčím zraněním, zatímco tam, kde se jezdí rychle, např. na přímých úsecích, dochází k nehodám se závažnými následky (těžkým zraněním, úmrtím a k velkým majetkovým škodám).

V následují mapce jsou vyznačeny nejrizikovější úseky silnic Středočeského kraje, na nichž dochází k častým dopravním nehodám.  Pod mapou je tabulka, ve které jsou riziková místa upřesněna podle silnic a rozmezí kilometrů, ve kterých k častým dopravním nehodám dochází. Pro další informace – jako jsou statistiky, příčiny nehod, prevence v dopravě a další – klikněte zde.