Tři pátky ve znamení silničních kontrol

KRAJ – Policisté se zaměřili především na rychlost. 

Rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na rychlost proběhla ve Středočeském kraji tři pátky za sebou. Konkrétně se jednalo o pátek 11., 18. a 25. února 2022.

Policisté se zaměřili na kontrolu řidičů, zda dodržují stanovené limity rychlosti v obcích, ale i na středočeských dálničních tazích, ale samozřejmě kontrolovali i to, zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog, zda mají vozidlo ve vyhovujícím technickém stavu, používají bezpečnostní pásy nebo například netelefonují za jízdy nepovoleným způsobem.

Během pátku 11. února 2022 středočeští policisté zkontrolovali více jak 300 vozidel a zjistili 292 přestupků. Rychlost překročilo celkem 171 řidičů (z toho 62 mimo obec). Blokovou pokutu zaplatilo na místě 164 řidičů v celkové částce 106 tisíc korun, ostatních 7 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu. U 2 řidičů policisté zjistili, že před jízdou požili alkohol a jeden řidič usedl za volant pod vlivem drog.

Druhý kontrolní pátek 18. února 2022 byly výsledky kontrol bohužel obdobné. Dohromady 168 řidičů překročilo maximální dovolenou rychlost (70 mimo obec). Celkem 20 řidičů nebylo připoutáno bezpečnostními pásy a 21 jich mělo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu. Dva řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu.

„Rekordmanem“ dne se stal 39letý řidič, kterého změřili policisté Dopravního inspektorátu Rakovník na dálnici D6, když projížděl rychlostí 206 km/h.

Poslední z kontrolních pátků proběhl 25. února 2022 a policisté při něm zjistili 247 přestupků, 169 řidičů překročilo maximální dovolenou rychlost (61 mimo obec). Pět řidičů požilo před jízdou alkohol.
Jednomu řidiči osobního vozidla policisté naměřili na 72.km dálnice D 11 ve směru na Hradec Králové rychlost 214 km/h.

Vysoká rychlost je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Bezpečnost na našich silnicích jsou prioritou policie, proto budeme v podobných kontrolách pokračovat i nadále.

kpt. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
1. března 2022