Senioři jako oběti trestné činnosti

Senioři, jak je obecně známo, patří mezi časté oběti trestných činů, obzvláště těch, které se řadí mezi majetkovou nebo násilnou kriminalitu.


Za rok 2018 bylo ve Středočeském kraji registrováno 178 případů trestné činnosti na osobách starších 65 let, z toho 98 z nich bylo spácháno na mužích a 80 na ženách. Z dlouhodobého hlediska jsou však častějšími oběťmi ženy, jak ukazuje graf níže. Nejvíce páchanými trestnými činy na seniorech jsou úmyslné ublížení na zdraví, kapesní krádeže, nebezpečné vyhrožování nebo loupežné přepadení. Ačkoliv se nápad trestné činnosti páchané na seniorech oproti roku 2017 snížil, způsobená škoda se zvýšila o více jak jednu čtvrtinu (téměř 29%).


Důvodů, proč si pachatelé vybírají za oběti seniory, je opravdu mnoho. Mezi ty zásadní patří důvěřivost i při komunikaci s cizí osobou a bezbrannost, která je způsobená nejen jejich zdravotními problémy, ale i ochotou pomoci. Snadno tak podlehnou nátlaku zkušených podvodníků. Zlodějům také „nahrává“ skutečnost, že se starší lidé více spoléhají na své vlastní „skrýše“ naspořených peněz, než na finanční instituce. A právě peníze jsou pro podvodníky velkou motivací. Své oběti si pachatelé vybírají a oslovují buď na veřejných místech, nebo hledají staročeská či archaická jména v různých telefonních seznamech.

Podvodníci využívají hned několik legend, které na bezbranných seniorech využívají k naplnění svých záměrů – odcizení finančních prostředků. Po prvním osobním kontaktu odvedou pozornost seniora prosbou o pití či třeba rozměnění bankovky, nebo pachatelé pracují ve dvojicích, kdy ho rozptýlí jeden z nich a druhý má možnost ukrást jeho finance a další cennosti. V praxi se policie nejvíce setkává s legendami „vnuk“, „příjmy“, „přeplatek elektřiny“, „autodíly“, „okapy“, „sociálka“, „havárie“ a „prodej“ či „služby“. Každá se vyznačuje svými specifiky, které jsou rozepsané níže společně s uvedeným „modelovým“ případem, který nastiňuje typický způsob spáchání legendy.

Legenda „vnuk“

Jak již název napovídá, pachatelé se vydávají za vnuka/vnučku dotyčného seniora a po telefonu po něm pod smyšlenými důvody požadují vypůjčení velkého obnosu peněz.

Dne 1. 6. 2018 zvonil seniorce z okresu Beroun telefon, ze kterého se po jeho zvednutí ozvalo: „Ahoj babi, mám k tobě velkou prosbu, jsem ve finanční tísni“, na což dotyčná bez váhání odpověděla: „Marku, to seš ty?“. Následně pachatel poprosil o pět set tisíc korun, které byla seniorka vyzvednout z peněžního ústavu a ty poté předala muži, který se vydával za právníka jejího vnuka v tísni. Teprve až další den, kdy mluvila se svým skutečným vnukem, zjistila, že byla podvedena.

Legenda „příjmy“

V těchto případech pachatelé přichází za seniory s tím, že jim přišli vrátit určitou část peněz, kterými můžou být různé přeplatky za léky a podobně. Jakmile se objeví v obydlí, seniora rozptýlí a v nestřežený okamžik ho okradou.

Seniorka z okresu Praha – venkov otevřela dne 3. 11. 2017 ženě, kterou pokládala za pošťačku. Ta ji sdělila, že nese 1 000 Kč přeplatek za léky, avšak má u sebe pouze bankovku s nominální hodnotou 5 000 Kč. Seniorka odešla do ložnice peníze rozměnit, po otevření skříně se za ní žena objevila, igelitovou tašku s 200 000 Kč uvnitř vzala a z místa utekla.

Legenda „přeplatek elektřiny“

Pachatelé seniory oslovují jako pracovníci energetických služeb a tvrdí, že přišli vrátit přeplatek za energie, nabízí jim levnější služby nebo zkontrolování elektroměru. Po vstupu do domácnosti poprosí seniora o rozměnění bankovky, tímto způsobem i zjistí, kde má peníze uložené a následně odvede jeho pozornost ke krádeži „skrytých“ úspor.

Dne 12. 10. 2016 v Kolíně oslovili 3 pachatelé, muž a dvě ženy, devadesátiletého seniora, kterému přišli vyplatit přeplatek za elektřinu. Jakmile se ocitli uvnitř, poprosili ho o rozměnění bankovky, aby mu mohli přeplatek předat. Ten bez váhání v jejich přítomnosti bankovku rozměnil z jeho zásob z šuplíku v kuchyni. Pachatelé poté využili jeho nepozornosti a to, že se pohybuje na invalidním vozíku, a naspořené úspory v hodnotě 43 600 Kč ukradli.

Legenda „autodíly“

Senioři jsou oslovováni pachateli, kteří předstírají, že znají jejich rodinného příslušníka, pro kterého mají vyzvednout finanční hotovost ke koupi či opravě auta nebo na nákup jeho součástek.

Do bydliště manželského páru v obci Zeleneč přišel dne 30. 7. 2018 muž předstírající, že zná jejich syna, pro kterého má vyzvednout 54 000 Kč k zakoupení automobilu. I když peníze od seniorů dostal, vylákal od nich postupně dalších 41 000 Kč a z jídelní lavice jim ukradl krabici, kde si manželé uložili 1 110 000 Kč.


Nápad této trestné činnosti na územních odborech Středočeského kraje je nevyrovnaný. Nejvíce skutků bylo spácháno na územních odborech Mladá Boleslav, Kladno a též Kutná Hora, naopak nejméně případů bylo registrováno na územních odborech Benešov, Kolín, Nymburk a Praha venkov – Jih, Východ i Západ.


Legenda „okapy“

V dodávkovém vozidle mají pachatelé této legendy připravený materiál na opravu okapů nebo střechy, po příjezdu za seniorem mu slíbí levnější cenu, a pokud razantně neodmítne, pustí se rychle do práce. Jakmile skončí, požadují od dotyčného přemrštěné částky za nekvalitně odvedenou práci i materiál. Senior je často poté zastrašován přítomností několika mužů, kteří naléhají na zaplacení a pokud peníze nemá u sebe, odvezou ho k bankomatu nebo na poštu k jejich vyzvednutí.

Cizinci dne 6. 3. 2019 přijeli k seniorce z okresu Beroun a nabídli jí výměnu části okapu v délce 2 metry a okapového svodu v délce 4 – 6 metrů, kdy se předem domluvili na částce 2 000 Kč, ke které se posléze připočítala částka za práci. Pachatelé i přes opakovaný nesouhlas seniorky vyměnili dohromady 16 metrů okapu a 4,5 metrů okapového svodu, za což požadovali celkem 53 000 Kč, avšak tato částka zdaleka neodpovídala odvedené práci ani použitému materiálu. Protože seniorka peníze u sebe neměla, musela jim slíbit, že je později vybere na poště.

Legenda „sociálka“

V těchto případech se pachatelé vydávají za pracovníky státních úřadů a seniorům tvrdí, že jim přišli vyplatit např. příspěvek k důchodu. Jakmile je senior pozve dovnitř, poprosí ho o rozměnění bankovky, kterou mají u sebe a v nestřežený okamžik mu ukradnou schované úspory.

Muž a žena zaťukali na dveře staršího manželského páru dne 6. 8. 2018 v okrese Kutná Hora, kterému uvedli, že nesou navýšenou část k důchodu ve výši 3 000 Kč, kterou stát nestíhá rozesílat, proto je rozváží osobně. Muž se z obývacího pokoje vzdálil na toaletu, a jakmile se vrátil, naléhal na svoji kolegyni, že již musí odejít, aby vše stihli doručit. Po jejich odchodu přišla seniorka do ložnice, kde zjistila, že ji chybí krabice s našetřenými 115 000 Kč, které ten den chtěla odnést do bankovního ústavu.

Existuje celá řada dalších legend, kdy pachatelé zneužívají ochoty seniorů, předstírají havárii vozidla, žádají o možnost si zatelefonovat, nebo si umýt ruce špinavé od výměny pneumatiky. Jakmile se ocitnou sami v místnosti, obydlí prohledají a odcizí schované úspory. Dále se mohou vydávat za pracovníky firem, seniorovi pak nabízí různé druhy produktů či služeb, které vydávají za zlevněné nebo výhodné, přitom je donutí podepsat smlouvu, kterou si senior nedokáže nebo nemůže přečíst a finančně mu uškodí. Lze předpokládat, že se budou legendy využívané k okrádání seniorů dále vyvíjet a přizpůsobovat, proto jsou níže vypsány rady a doporučení, které mohou zamezit tzv. viktimizaci, kdy se potenciální oběť stává obětí skutečnou.


V minulosti se velice často objevovaly také kauzy známé pod pojmem „Šmejdi“, ke které vznikl stejnojmenný dokument. Senioři byli pozváni na různé předváděcí akce pod příslibem jistých výhod, dárků či benefitů. Podvodníci se vydávají za zástupce různých firem, kteří nabízejí k prodeji finančně výhodné produkty či zboží. Většinou se ale jedná o zboží nepříliš dobré kvality, finančně několikanásobně předražené. Lidé byli většinou různými manipulativními technikami předvádějících donuceni ke koupi tohoto zboží, či podpisu různých smluv.


Policie České republiky podobné případy z preventivních důvodů medializuje, aby byli zejména starší občané, kteří jsou podvodníky oslovováni, informováni o rizicích, ale i možnostech prevence a postojů v těchto případech. Současně policisté pořádají různé besedy, osvětové akce a kampaně, kde jsou s nejčastějšími případy seznamováni.

V rámci celé České republiky je realizována celá řada preventivních projektů zaměřených na bezpečí seniorů, jako například:


Abyste se nestali obětí podvodného jednání, doporučujeme se řídit těmito radami:

 • Nebojte se říkat „NE“!
 • Nepouštějte si cizí osoby do obydlí, nedůvěřujte lidem, které neznáte.
 • Neotvírejte ihned dveře, když nevíte, kdo se za nimi nachází. Použijte panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek nebo jiné bezpečnostní prvky.
 • Veškeré informace si ověřte! Zavolejte rodině, na příslušný úřad, instituci či do konkrétní firmy, nebo si alespoň od dotyčné osoby nechte předložit průkaz.
 • Nepodléhejte výhodné nabídce s vidinou snadného zisku.
 • Udržujte dobré vztahy se sousedy a vezměte si na ně kontakt. V případě pomoci či potřeby jim zavolejte.
 • Důležité kontakty mějte na očích nebo poblíž telefonu.
 • Nepodepisujte závažné dokumenty týkající se převedení majetku, půjčení peněz nebo koupě drahého zboží, vše si dostatečně promyslete a nepodléhejte tlaku rodiny či prodejce.
 • Majetkové poměry či převody majetku vždy konzultujte s právníkem nebo si nechte poradit od věrohodných osob, využijte např. bezplatné právnické poradny.
 • Jakmile budete mít podezření, že je jednání cizí osoby trestné, nebo se stanete obětí trestného činu, kontaktujte policii na telefonním čísle 158.

Dále se senioři často stávají obětí kapesních krádeží, proto je vhodné se držet následujících zásad:

 • Své cennosti, klíče a finance noste v příruční tašce či kabelce vždy odděleně.
 • Mějte u sebe finanční obnos pouze v takové výši, který budete ten den potřebovat.
 • Peněženku uschovejte na dno tašky.
 • Tašku či kabelku mějte vždy na očích, nenoste je na zádech nebo přes rameno. Nikam je v obchodech nepokládejte, ani je nenechávejte v košíku.
 • Pokud si odkládáte svrchní oděv, nenechávejte u něj tašku či kabelku. Cennosti či peníze nemějte schované v kapse odloženého oděvu.
 • Pokud je to možné, vyhýbejte se tlačenicím a místům, kde se pohybuje větší množství lidí.
 • Pokud si v prostředku MHD čtete, mějte své věci vždy pod kontrolou.
 • Ve vlaku si raději vyberte vagón či kupé, kde se už někdo nachází.
 • Jakmile budete vybírat peníze z bankomatu, ujistěte se, že má osoba za vámi dostatečný rozestup.
 • Není vhodné chlubit se svými úsporami či penězi, nepůjčujte finance cizím lidem a nedávejte žádné zálohy podomním prodejcům.
 • Pokud se stanete obětí krádeže, neváhejte se obrátit na policii na nejbližší služebně či zavolejte na linku 158.

 

nprap. Mgr. Lucie Kostečková

tisková mluvčí PČR