Kapesní krádež – fenomén s několika staletou „tradicí“ | PČR

Kapsáři a kapesní krádeže trápí společnost již po několik staletí. Už před dávnými časy si své „řemeslo“ zloději předávali z generaci na generaci, pomyslným rájem pro ně byla místa konání různých trhů a akcí, kterých se účastnilo velké množství lidí. Teď tomu není jinak. Kapsáři i dnes využívají různých triků k dosažení žádoucích výsledků. Jejich „devizou“, jak rychle přijít k cennostem či penězům, je zručnost a odvedení naší pozornosti. Mnohdy nemusí vynaložit ani veliké úsilí – sami jsme totiž občas nepozorní či necháváme věci bez dohledu. Mnohým případům ale můžeme i my sami zabránit… stačí být pozorný.

Za rok 2018 bylo ve Středočeském kraji registrováno 240 případů kapesních krádeží. Nejzatíženější byly měsíce leden, červen, červenec, srpen a září, a to z důvodu období dovolených, nebo většího pohybu lidí v turistických či nákupních oblastech. Díky snadné dostupnosti a množství pracovních nabídek v hlavním městě Praha se předpokládá, že spousta obětí kapesních zlodějů z této oblasti pochází právě ze Středočeského kraje.


Jak je již zmíněno výše, tzv. „kapsáři“ působí na veřejných místech, kde je vysoká koncentrace lidí, jako jsou nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, čekárny, nádraží a podobná rušná místa. K úspěšnosti jim nahrává častá nepozornost lidí, co se věnují jiným aktivitám, nebo i neopatrné zacházení s osobními věcmi. Krádež dokáží provést během několika málo sekund a jsou tak opatrní, že si ztráty svých věcí dotyčný všimne až mnohem později. Je tomu tak proto, že se kapesní zloději „vzdělávají“ v tomto oboru a své manévry pečlivě trénují.

Tento druh kriminality se vyznačuje vysokou organizovaností a pachatelé pracují nejčastěji ve skupinkách. Jeden z nich osobu rozptýlí, zatímco druhý pachatel ji okrade, nebo si navzájem „kryjí záda“. Ukradené věci si ihned někam schovají, aby okolní lidé nezačali mít podezření, povětšinou se jedná o bundu přehozenou přes ruku, noviny, nebo tašky či batohy. Jejich nástrojem nejsou jen ruce, ale i různé nástroje, zahnuté dráty a jiné předměty, nebo užívají nožík, kterým přeřezávají popruhy kabelek a batohů. Ve většině případů si své oběti typují podle vzhledu, jejího chování nebo předešlého svědectví, po kterém si jsou jisti, že osoba nese velký obnos peněz nebo cenné věci. Avšak využívají i jiných příležitostí, hlavní je pro ně nenechat se chytit, takže se snaží snížit veškerá rizika na minimum.

 

 


Jak se tedy před kapsáři bránit? Snažte se dodržovat následující rady:

 • Věnujte pozornost svému okolí, pokud se na vás někdo tlačí, okamžitě se vzdalte.
 • Snažte se vyhýbat místům s vyšším výskytem lidí.
 • Svá zavazadla mějte vždy na očích!
 • Batohy a tašky nenoste na zádech, kam na ně nevidíte a obzvláště to platí na místech, kde je hodně lidí. Raději je noste zepředu a rukou je přitiskněte k trupu.
 • Veškerá zavazadla a tašky mějte vždy zapnutá na všechny možné způsoby.
 • Cennosti a peníze nenechávejte navrchu tašky. Schovejte je úplně na dno, do nejzadnější kapsy nebo je noste přímo u sebe.
 • Pokud nosíte tyto věci mimo tašku, nikdy je nevkládejte do zadní kapsy kalhot, kde o nich nemáte přehled. Uschovejte je do vnitřních či předních kapes ošacení.

 • Osobní doklady a platební kartu je vhodné nosit mimo vaši peněženku na bezpečném místě.
 • Nenoste u sebe větší obnos finančních prostředků, pokud to není třeba. Jestliže je to nutné, pak ho rozdělte na více bezpečných míst.
 • Nejbezpečnější je užívat bezhotovostní platební styk, PIN však mějte odděleně od místa, kde máte platební kartu.
 • Při placení či výběru peněz z bankomatu si svoji hotovost nebo zadávaný PIN kód co nejvíce skryjte před ostatními.
 • Jakmile v obchodech využijete nákupních košíků, nic do nich neodkládejte!
 • Ve chvíli, kdy nakládáte nákup do zavazadlového prostoru, hlídejte si své osobní věci, mějte je při ruce, ať zloděj nezneužije vaší nepozornosti.
 • Jestliže si někde odkládáte svrchní oděv, nenechávejte v něm své cennosti.
 • Při cestování hromadnými dopravními prostředky nebo v tlačenici mějte vždy přes svá zavazadla přehozenou ruku.
 • Nenechávejte své věci ve vozidle, i když se vzdalujete pouze na chvíli. Auto není trezor!

Pokud se stanete svědky kapesní krádeže, zde je několik rad, co v této situaci udělat:

 • Na zloděje upozorněte ostrahu, prodavače, zaměstnance či řidiče.
 • Jakmile kapesní krádež zahlédnete, varujte poškozeného.
 • Jestliže krádež nelze zabránit, oznamte ji ihned policii na tísňové lince 158 nebo nejbližší policejní služebně. Svými poznatky můžete značně přispět k dopadení pachatele, obzvláště jeho popisem či popisem způsobu spáchání, nebo určením směru jeho útěku.
 • Pokud se rozhodnete sami zasáhnout, buďte velmi opatrní! Ochrana života a zdraví je daleko důležitější!

Jestliže se stanete obětí kapesního zloděje, jednejte takto:

 • V případě odcizení financí, platební karty, dokladů či mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii České republiky.
 • V případě odcizení platební karty neprodleně kontaktujte vaši banku a platební kartu zablokujte.
 • V případě odcizení mobilního telefonu upozorněte na krádež svého operátora a zablokujte SIM kartu.
 • V případě odcizení dokladů tento fakt ohlaste, aby nedošlo k jejich zneužití nebo krádeži vaší identity.
 • Snažte se zapamatovat veškeré detaily spojené s krádeží, jako je počet a vzhled pachatelů, místo a čas události a podobně.

V rámci preventivních projektů Policie České republiky jsou na kapesní krádeže zaměřeny ty s názvem „Pozor na ně!“ a „Obezřetnost se vyplatí“. Snaží se upozornit na negativní stereotypy chování pachatelů, kteří se této kriminality dopouští, a tím dát lidem do povědomí, aby měli své osobní věci vždy pod kontrolou. Preventivní rady jsou vyvěšovány na veřejných místech či ve firmách v podobě přehledných plakátů a vizuálů.

Nevytvářejte vhodné podmínky pro kapsáře svojí nepozorností!

 

nprap. Mgr. Lucie Kostečková

tisková mluvčí PČR