Kampaň na ochranu měkkých cílů

Středočeský kraj v září zahajuje „Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů“

Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů Středočeský kraj realizuje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. V rámci této informační a vzdělávací kampaně plánuje Středočeský kraj zrealizovat 13 odborných seminářů.

Termínem měkké cíle se označují objekty, prostory nebo akce charakterizované častou přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti závažným násilným a teroristickým útokům.

Semináře mají za cíl pomoci šířit povědomí o ochraně měkkých cílů, jejich důležitosti a smyslu. Semináře jsou určeny především pro zástupce samospráv (starosty, radní, zastupitelé), zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pracovníky škol a školských zařízení, správce budov a veřejných prostranství, organizátory akcí pořádaných na veřejných prostranstvích, zástupce Policie ČR, zaměstnance obecní policie a další složky IZS. Semináře jsou pro účastníky zcela zdarma.