Jízda v protisměru | PČR

Jízda v protisměru je jedna z nejrizikovějších kolizních situací, se kterou se můžeme setkat zejména při jízdě vozidlem po dálnici či silnici pro motorová vozidla. Abychom dokázali zmírnit následky a snížili riziko střetu s protijedoucími vozidly, je vhodné se řídit níže uvedenými základními radami a doporučeními.

V případě, že vidíte auto na dálnici v protisměru, nezmatkujte. Zařaďte se do pravého pruhu a zpomalte. Současně zavolejte na linku 158 tísňového volání Policie České republiky a nahlaste, na které dálnici a v jakém kilometrovém úseku a směru se auto vyskytuje.

I mýtné brány mají na sobě kontrolní senzory, které by měly vozidlo v protisměru zaregistrovat a předat informaci na dispečink. Ten o tomto vozidle neprodleně informuje řidiče jedoucím po této dálnici prostřednictvím informačních tabulí nad dálnicí.
Pokud se vám tedy náhodou stane, že vjedete na dálnici v protisměru, je nutné, abyste postupovali podle tohoto návodu:

 • Zastavili co nejvíce u kraje vozovky, nejlépe vlevo, tj. vedle nejpomalejšího pruhu.
 • Zapnuli varovné blinkry, aby bylo vozidlo co nejlépe vidět.
 • Oblékli si reflexní vestu, ve které budete vidět na velkou vzdálenost, čímž snížíte riziko střetu vaší osoby s projíždějícím vozidlem a chráníte tím své zdraví i život.
 • Opustili vozidlo a schovali se za svodidla, tam jste rovněž chráněni pro případ nehody.
 • Umístili výstražný trojúhelník minimálně 100 m před autem.
 • Zavolali na tísňovou linku 158 Policie České republiky a nahlásili, co a kde se stalo.
 • Vyčkali do příjezdu Policie.

Hlavně se nikdy na dálnici neotáčejte!

Co dělat při a bezprostředně po dopravní nehodě?

Pojem dopravní nehody je uveden v ustanovení § 47 zákona odst. 1 č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který zní:

„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“

Riziko vzniku dopravní nehody může ovlivnit každý řidič, pokud bude jezdit odpočinutý a ohleduplný k ostatním, dokáže se plně věnovat řízení vozidla a sledování situace v provozu. Dále bude pamatovat na správný způsob jízdy a dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly (tzv. pravidlo 2 vteřin), ale i včas a dostatečně upozorní ostatní na překážku, či náhlé zpomalení jízdy zapnutím výstražných světel.

V zákonných ustanoveních § 47 odstavců 2 až 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích  jsou pak upraveny povinnosti řidiče a účastníka dopravní nehody.

Zde je několik základních rad

Pokud se stanete účastníkem dopravní nehody, nebo jejím svědkem:

 • zastavte vozidlo, vypněte motor vozidla;
 • doporučujeme obléknout si reflexní vestu;
 • zachovejte klid a rozvahu a nejednejte zbrkle;
 • zajistěte místo nehody (výstražný trojúhelník, výstražná světla);
 • zjistěte stav účastníků nehody (řidičů, spolujezdců, chodců, cyklistů) a v případě zranění poskytněte první pomoc a současně volejte složky Integrovaného záchranného systému (IZS);
 • zejména na dálnici je nutné, aby účastníci nehody neprodleně opustili místo nehody na bezpečné místo (za svodidlo po pravém okraji dálnice);
 • zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody (zejména požití alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek, přemísťování vozidel);
 • je-li nutné, z důvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy osob, odstranit havarovaná vozidla, vyznačte na vozovce jejich postavení a případné stopy;
 • nahlaste policii případné poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup veřejného osvětlení);
 • prokažte si s dalšími účastníky (včetně možných svědků) nehody svoji totožnost, tj. předložte si vzájemně občanský průkaz a předejte si důležité údaje k vozidlům;
 • je dobré si místo nehody a poškozená vozidla vyfotografovat; hned na místě dopravní nehody si můžete vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu;
 • pokud Vám druhý řidič nechce sdělit údaje o sobě a o vozidle, porušuje tím zákon, a proto přivolejte policii; zapište si alespoň registrační značku (RZ) vozidla; jméno pojišťovny, u které je viník pojištěn, lze zjistit na webových stránkách podle RZ vozidla (viz zajímavé odkazy, Česká kancelář pojistitelů);
 • řiďte se pokyny dispečerů IZS.Pokud budete projíždět místem dopravní nehody, kde probíhá zásah složek IZS, věnujte pozornost dopravní situaci, řiďte se pokyny policistů a záchranářů. V tomto místě může dojít ke snížení počtu jízdních pruhů a pak pro plynulost provozu dodržujte pravidlo ZIPu.

A nezapomeňte, pokud se se přibližujete ke koloně pomalu jedoucích nebo stojících vozidel, s čímž se můžete setkat právě při dopravních nehodách, na vytváření záchranářské uličky.

Přejeme Vám šťastnou cestu a spoustu kilometrů bez nehod.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence