Bezpečné poutání v dopravních prostředcích | PČR

Připoutat se bezpečnostním pásem by měla být pro každého řidiče i další pasažéry zautomatizovaná činnost. Ne všichni ale toto pravidlo dodržují, stejně tak ne všichni umí pásy správně použít. Proto je důležité připomenout si pár zásad a rad, které jsou zaměřeny právě na bezpečné poutání.


Okolo používání bezpečnostních pásů ve vozidle panuje řada otázek. Především ta, zda při dopravní nehodě je lepší být ve vozidle připoután či nikoliv. Dle statistiky v roce 2018 evidovali policisté 565 obětí dopravních nehod. 28 procent řidičů a 21 procent spolujezdců nebylo připoutáno. Nic není náhoda, ani to, že ve vozidlech a dalších dopravních prostředcích jsou pásy nainstalovány. Po zavedení povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem výrazně klesl počet těžkých zranění i smrtelných úrazů. Odpověď je tedy jasná. – Vždy být připoután! Pásy totiž slouží jako základní bezpečnostní prvek ve vozidle a bez jejich správného použití pasažéry neochrání ani airbagy ani deformační zóny karoserie vozidla. Jejich hlavním úkolem je chránit tělo před nárazem do částí vozu nebo ostatních cestujících a také zabezpečit, aby tělo nevyletělo z vozu ven. Je potřeba se zamyslet nad fyzikálními vlastnostmi, které při nárazu hrají největší roli. Vozidlo se vlivem nárazu zastaví, ale tělo bude pokračovat setrvačností dál, dokud se nezastaví o volant, čelní sklo, sedadlo nebo silnici. A v tomto okamžiku je třeba si uvědomit, že používání bezpečnostních pásů by pro řidiče, ale také pro ostatní pasažéry měla být denní rutina.

Před jízdou je potřeba správně nastavit sedačku ve vozidle, a k tomu odpovídající výšku pásu. Velice důležité je také nastavit opěrku hlavy. Je nutné používat ji správně. Horní okraj opěrky musí být ve stejné výšce jako temeno hlavy. Jak tedy pásy správně fungují?

  • Aby pás bezpečně fungoval, je potřeba ho správně nastavit. Proto je nutné dávat pozor na to, aby pás byl upevněn přes rameno a hruď. Nikdy pás nesmí vést přes krk.
  • Pokud s vozidlem narazíme, přední pásy se následkem nárazu zkrátí zhruba o 10 cm a pasažéra tak přitáhnou pevněji k sedadlu.
  • Pásy jsou vybaveny omezovači síly, aby nedošlo k poranění cestujícího od příliš pevně přitaženého pásu.
  • Z hlediska bezpečnosti je také vhodné, aby cestující neměli pás připevněný přes holé tělo, ale měli na sobě oblečení. Na to je třeba si dát pozor v letních měsících. Především muži jsou oblečeni pouze do kraťasů a přes holý vršek těla si připínají bezpečnostní pásy.
  • Zároveň je velice důležité, aby v místech kontaktu těla s pásem nebyly tvrdé předměty, jako jsou klíče, telefon apod.

V dnešní době jsou snad všechna vozidla vybavena airbagy. Jak je již výše zmíněno, airbagy chrání posádku pouze při současném použití bezpečnostních pásů. Společně s pásy dotváří bezpečnostní systém, který při nárazu odděluje pasažéry od tvrdých částí automobilu. Pokud bychom nebyli připoutáni a došlo by k nárazu, airbagy by nám tak mohly způsobit mnohem větší zranění, a to i smrtelná, než kdyby ve vozidle vůbec nebyly. Proto je nutné se před jízdou vždy připoutat, jelikož airbag rozhodně není náhradou za pásy. Pravidla bezpečného poutání neplatí pouze pro řidiče a spolujezdce, ale také pro pasažéry na zadních sedačkách, kteří by si měli uvědomit případná rizika. Nepřipoutaný zadní cestující může při nárazu smrtelně ohrozit cestující vepředu, proto je velice důležité se poutat i na zadních sedačkách. Povinnost být připoután platí i pro těhotné ženy. Pás by měl vést opět přes rameno, hrudník a dole pod bříškem. Crash test videa, která simulují nárazy a chování pasažérů ve vozidle můžete shlédnout zde.

Velmi diskutovaným tématem je poutání dětí v autosedačkách. Pokud přepravujete ve vozidle dítě, vždy použijte autosedačku. Od 1. července 2006 je povinnost užít dětskou autosedačku, a to na všech typech komunikacích. V rámci bezpečnosti ve vozidle je autosedačka pro dítě naprostou nutností. Plní totiž podobnou funkci jako pásy. Samozřejmostí je, že dítě v ní musí být řádně připoutáno. Tato povinnost platí pro děti menší 150 cm a lehčí než 36 kg.

Rady pro správné používání autosedaček:

  • Vybírejte autosedačku, která poskytuje standardní zabezpečení a je vhodná pro váhu a výšku dítěte.
  • Dle návodu se ujistěte, že je autosedačka správně umístěna a připoutána.
  • Vždy vozte dítě v autosedačce.
  • Vždy během jízdy používejte bezpečnostní pás a buďte tak vzorem pro své dítě.

Co se týká podsedáku, tak ten plní funkci zvýšeného sezení dětí. Zamezuje tím poranění krku pásem, ale nechrání dítě při bočním nárazu. Vhodnější je proto sedačka s boční ochranou. Více informací zde nebo si své znalosti poutání v dopravních prostředcích můžete otestovat zde.

I bezpečná doprava v autobuse má svá jasná pravidla. Jedná se především o dálkové autobusy, jejichž sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy. Povinnost bezpečného poutání musejí dodržovat jak přepravci, tak cestující. Problém je ale s přepravou dětí v těchto dálkových autobusech. Sedadla jsou totiž vybavena pouze dvoubodovými (bederními) bezpečnostními pásy pro dospělé, což znamená, že dítě nad 3 roky musí sedět v autobuse samo a být připoutáno bezpečnostním pásem. Pro rodiče i samotné děti celkem nereálná představa. Přepravu dětí pod hranicí 3 let v autobusech právní předpisy a konstrukce autobusů neřeší. Za přepravu takového dítěte odpovídá především doprovodná osoba. Dítě do tří let věku se proto nedoporučuje v dálkových autobusech přepravovat.

Na nezodpovědné řidiče a další pasažéry pamatuje také zákon. Povinnost připoutat se má nejen řidič, ale také každá další přepravovaná osoba, pokud je sedadlo bezpečnostními pásy vybaveno. Když řidič nebo další členové posádky poruší tuto povinnost, hrozí jim od policistů na místě pokuta až 2000 korun. V případě zahájení správního řízení můžou být přestupci sankcionováni až do výše 2500 korun. Nepřipoutaným řidičům jsou zároveň v rámci bodového systému přičítány 3 body. V zákoně je uvedeno i několik výjimek, kdy se řidiči nebo pasažéři poutat nemusejí.


Vždy, když usedáme za volant nebo do dopravního prostředku jako pasažéři, pamatujme na svoji bezpečnost, ale také na bezpečnost ostatních účastníků. Vždy používejme bezpečnostní pás, jeho správné zapnutí nám zabere jenom pár sekund. Nikdy totiž nevíme, kdy se staneme účastníkem dopravní nehody. Co je ale jisté? Že těchto pár sekund před jízdou nám může zachránit naše zdraví i život.

 

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

PČR Benešov