Pracovní skupina prevence kriminality

Krajská pracovní skupiny prevenci kriminality

– poradní orgán JUDr. Roberta Bezděka, CSc., radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví

 

 

Rada Středočeského kraje po projednání dne 4.12.2017 schválila zřízení pracovní skupiny prevenci kriminality jako poradního orgánu JUDr. Roberta Bezděka, CSc., radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví ( Usnesení č. 031-42/2017/RK ze dne 4.12.2017)

 

 

Předseda

Bc. Libor Hadrava (Odbor Bezpečnostní ředitel,  KÚ SK, vedoucí oddělení prevence kriminality, krajský koordinátor prevence kriminality)

Místopředseda

Členové

Mgr. Jiří Fejfar (vedoucí územního odboru Kladno, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje)

Bc. Zdeněk Chalupa (oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje)

Bc. Zdeněk Vavrek (odbor služby pořádkové policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje)

PhDr. Eva Filipová (krajská regionální vedoucí Probační a mediační služby ČR)

Bc. Martina Šebková (Odbor školství, mládeže a sportu KÚ SK, krajský školní metodik primární prevence)

Mgr. Cyril Koky (Odbor sociálních věcí KÚ SK, koordinátor pro romské záležitosti)

Bc. Markéta Melechovská Puršlová (Odbor sociálních věcí KÚ SK, koordinátorka plánování sociálních služeb)

Bc. Libor Možíš (Odbor sociálních věcí KÚ SK, vedoucí OSPOD)

Mgr. Petra Černá (manažerka prevence kriminality Statutárního města Kladno)

Mgr. Dagmar Doubravová (občanského sdružení RUBIKON Centrum)

Mgr. Michaela Štáfková (vedoucí Adiktologické dorostové ambulance, ZSI Kladno)

Krajská pracovní skupina prevence kriminality má v náplni především tyto činnosti:

  • tvoří strategické dokumenty z oblasti prevence kriminality na úrovni kraje
  • každoročně zpracovává Program prevence kriminality Středočeského kraje na příslušný kalendářní rok
  • sleduje vývoj trestných činů, přestupků a dalších kriminogenních faktorů (nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality apod.) na území kraje
  • na základě podrobných analýz navrhuje systémová opatření ke snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpeční občanů na území kraje
  • vytváří projekty prevence kriminality a vyhodnocuje jejich realizaci