Mapa kriminality a statistiky

Středočeský kraj patří počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje České republiky, jeho území zcela obklopuje hlavní město Prahu. Nejlidnatějším okresem našeho kraje je okres Kladno, který se počtem obyvatel blíží již k 165 000, naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s přibližně 55 000 obyvateli. Všechny okresy Středočeského kraje mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Zároveň má hned po Praze nejpřetíženější dopravní síť v České republice – přes krajské území vedou do Prahy historicky radiálně uspořádané hlavní silniční i železniční tranzitní sítě. V rámci vodní dopravy je nejfrekventovanější Labsko-vltavská cesta, která svými třemi čtvrtinami protíná Středočeský kraj a je využívána k vnitrostátní i mezinárodní přepravě.

Výše zmíněná charakteristika území Středočeského kraje je důležitým faktorem ovlivňujícím protiprávní činnost a zatíženost policistů – tedy i statistické výstupy.