Doprava

V rubrice Doprava můžete nalézt:

  • Mapy nehodovosti, které obsahují spoustu informací o dopravních nehodách za poslední měsíc
  • Rizikové úseky, které upozorňují na dopravní komunikace „známé“ pro svou rizikovost – stala se na nich spousta nehod nebo nehody s vážnějším zraněním či úmrtím
  • Ověřte si auto nabízí nahlédnutí do policejních pátracích databází
  • Úseky měření dopravy nabízí týdenní přehled o místech, kde bude policejní hlídka měřit, ale také informace o vybraných pokutách z předešlého týdne

Preventivní informace společně se spoustou interaktivních preventivních programů týkajících se dopravy můžete nalézt na webových stránkách Bezpečné cesty.