Benefity práce u policie

Příjem, výsluhové nároky a další benefity

Odměňování policistů je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb.

Náborový příspěvek lze přiznat až do výše 150 000 Kč, a to po uplynutí zkušební doby. Příslušník je v případě přiznání náborového příspěvku poté povinen setrvat ve služebním poměru 6 let.


Příklad: Nastupující policista bez praxe nebo do 3 let praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá hrubý služební příjem od 21 840 Kč, přičemž průměrný plat příslušníků Policie České republiky v roce 2017 byl 37 397 Kč.


Naturální náležitosti:

Příslušník policie má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

 

Výsluhové nároky:

Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru.

Výsluhový příspěvek se poskytuje, jestliže policista vykonával službu alespoň po dobu 15 let.

 

Benefity:

 • základní doba služby je 37,5 hodiny týdně
 • 6 týdnů dovolené
 • služební volno s poskytnutím služebního příjmu (např. dárcovství krve, činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let…)
 • studijní volno s nárokem na služební příjem
 • ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce (ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit)
 • síť resortních zdravotnických zařízení
 • řada resortních sportovních či rekreačních zařízení
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvky stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační pobyt či na kulturní akce
 • náhrady výdajů (cestovné, stravné)
 • možnost ubytování (jak na služebních ubytovacích zařízení, tak ve služebních bytech)