Workshop zabývající se problematikou domácího násilí

KRAJ – Další z plánovaných workshopů pro pedagogy k preventivnímu filmu JAKUB, zabývají se problematikou domácího násilí, se uskutečnil v pondělí letošního 13. listopadu v hlavní zasedací místnosti budovy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Projekt s názvem „JAKUB – workshop pro pedagogy v České republice“ vzešel z dlouhodobé spolupráce Policie České republiky a tvůrcem preventivních filmů (Mezi stěnami, Mezi nimi, Sami, Na hraně, Jakub) a iniciátorem workshopu filmovým režisérem Davidem Vignerem.

Záštitu nad akcí převzal policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý. Workshop podpořilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, krajské úřady v České
republice, Policie České republiky, nezisková organizace ROSA, odborná veřejnost a další neziskové organizace.

Workshopy jsou určeny pro pedagogy základních a středních škol v České republice, jejichž cílem je jednak seznamovat s problematikou domácího násilí, podporováním řešení daného problému a zvýšením informovanost o trestně právní rovině domácího násilí, včetně povědomí o institutu vykázání (opatření preventivní netrestní povahy).

Policistky ze středočeského krajského ředitelství policie, které se věnují metodice a problematice domácího násilí, seznámily přítomné pedagogy se zákonnými a legislativními normami, způsoby oznámení protizákonného jednání, jakož i s možnostmi, jak pomoci obětem této trestné činnosti.

por. Bc. Zdeněk Chalupa
tiskový mluvčí P ČR
14. listopadu 2017