Středočeský kraj uspořádal metodické setkání k problematice prevence kriminality

Metodické setkání koordinátorů a pověřených osob v oblasti prevence kriminality se uskutečnilo ve středu 9. května 2018 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje.

Na programu jednání bylo mimo jiné shrnutí dotačního řízení MV ČR na rok 2018 (viz prezentace v příloze), seznámení s projekty prevence kriminality, které bude v roce 2018 realizovat  Středočeský kraj a informace k připravovanému dotačnímu řízením MV na ochranu měkkých cílů (MV zveřejní do 30.9.2018). Dále zde byly poskytnuty aktuální informace k  projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“ (více na www.kpbi.cz ) a k novému výzkum postojů občanů k prevenci kriminality (podrobnosti na http://www.mvcr.cz/clanek/prevence-kriminality-na-regionalni-a-lokalni-urovni.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d)

Metodické setkání vedl JUDr. Milan Fára, krajský koordinátor prevence kriminality společně s konzultantem MV pro Středočeský kraj, Mgr. Adolfem Polákem z Odboru prevence kriminality.

Prezentace MV ČR