Středočeský kraj pokračuje v projektu zaměřeném na bezpečnost škol

V  roce 2017 zrealizoval Středočeský kraj z dotace MV v osmi středních školách pilotně projekt prevence kriminality „Ozbrojený útočník ve škole“. Projekt vedle vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy z oblasti bezpečnosti a prevence před vniknutím ozbrojené osoby do školy obsahoval i bezpečnostní audity škol.  Projekt realizoval Středočeský kraj v úzké spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Asociací bezpečná škola.  Školy projekt hodnotily jako velmi přínosný a proto se rozhodl Odbor Bezpečnostní ředitel v těchto  aktivitách pokračovat i v roce 2018.

V roce 2018 by se do projektu mělo zapojit dalších šestnáct krajských škol. Středočeský kraj obdobně jako v loňském roce žádá MV o dotaci na realizaci toho projektu. Pokud kraj bude úspěšný, z dotačních prostředků se projekt zrealizuje v šesti školách. Ve zbývajících deseti školách se projekt zrealizuje z finančních prostředků Středočeského kraje.

První vstupní seminář pro vedoucí pracovníky pěti škol, které se dobrovolně rozhodli do projektu zapojit v letošním roce, proběhl na Krajském úřadě Středočeského kraje minulý týden. Semináře se vedle zástupců škol zúčastnil také JUDr. Robert Bezděk, CSc. , radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, společně s vedoucím Odboru školství Bc. Janem Chuchlerem.