Středočeský kraj natočil videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti

Středočeský kraj v rámci projektu prevence kriminality „Videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti“ natočil 10 videospotů pro rodiče dětí zaměřující se na to, jak postupovat při seznamování svých dětí (věk 8 až 12 let) s prostředím IT (počítače, mobily, apod.) a s užíváním internetu, připomínat problematiku elektronické bezpečnosti a kyberšikany.

Projekt prevence kriminality „Videospoty pro rodiče malých dětí týkající se elektronické bezpečnosti“ je součástí komplexního projektu „Kraje pro bezpečný internet“, který je realizován pod záštitou Asociace krajů České republiky. Realizace projektu byla finančně podpořena z MV ČR dotací ve výši 350 000,00 Kč, finanční spoluúčast kraje byla 50 000,00 Kč.

Videospoty byly slavnostně představeny 4. února 2019 na odborné konferenci projektu Kraje pro bezpečný internet, kterou zahájil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií JUDr. Jaroslav Strouhal. Konference se uskutečnila při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu. Jednotlivé videospoty budou zveřejňovány postupně a první díl je volně ke stažení na stránkách projektu Kraje pro bezpečný internet – www.kpbi.cz nebo https://www.youtube.com/watch?v=QG4CRwR_eGw

Před zahájením odborné konference projektu Kraje pro bezpečný internet se uskutečnilo celostátní finále soutěže „online Kvíz plus“, v kterém Středočeský kraj velmi úspěšně reprezentoval Ondřej Pekárek (Gymnázium Kladno), který obsadil 3. místo.