SPEED MARATHON 2022

KRAJ – 388 řidičů nedodrželo dovolenou rychlost 

Jak jsme vás již předem informovali, i na silnicích a dálnicích Středočeského kraje včerejšího dne proběhla dopravně bezpečnostní akce SPEED MARATHON

Zaměřili jsme se na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to jak v obci tak i mimo ní. I přesto, že jsme o akci předem informovali a zveřejnili všech 155 stanovišť, kde budeme rychlost měřit, našlo se celkem 388 řidičů, kteří maximální dovolenou rychlost překročili.

„Rekordmanem“ v rychlé jízdě se stal muž na Kutnohorsku, který v obci Přítoky jel rychlostí 95 km/h. Na dálnici byla nejvyšší rychlost naměřena 196 km/h.

Během akce policisté zkontrolovali 1256 vozidel a zjistili 516 přestupků.

Maximální dovolenou rychlost překročilo celkem 388 řidičů, kdy 367 z těchto přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou v celkové výši 230 tisíc korun, 21 přestupků bylo postoupeno správnímu orgánu. U 3 řidičů policisté zjistili, že před jízdou požili alkohol. 

Co se týče držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy, policisté odhalili 6řidičů, kteří drželi hovorové zařízení nepovoleným způsobem. Dohromady 16 řidičů nepoužilo za jízdy bezpečnostní pás a 16 řidičů mělo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu a celkem 32 řidičů si nekoupilo dálniční známku.

Cílem dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

I z tohoto důvodů o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů.

kpt. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
25. března 2022