Profesionalita a důslednost prvosledové hlídky

KLADENSKO – Policisté vypátrali muže, který byl čtrnáct let v celostátním pátrání.

Policisté oddělení hlídkové služby v pátek 15. února 2019 v rámci výkonu služby prováděli kontrolní činnost v kladenských ulicích spojenou s dohledem na bezpečnost i v silničním provozu. Jen několik minut po desáté hodině policisté zaznamenali osobní vozidlo tovární značky BMW, které nejelo zcela plynule při projíždění ulicí Kročehlavská. Vzhledem k velmi zvláštnímu stylu jízdy policejní hlídka pojala podezření, že řidič by mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Z těchto důvodů se policisté rozhodli vozidlo zastavit a provést kontrolu. Vozidlo bylo následně zastaveno v ulici Unhošťská služebním vozidlem za pomoci nápisu „STOP POLICIE“ a užití zvukového a světelného zařízení.

V průběhu provádění kontrolní činnosti policisté vyzvali řidiče k předložení všech dokladů potřebných pro řízení motorových vozidel a k provedení dechové zkoušky na alkohol a testu na drogy. Oslovený řidič žádné doklady policistům nepředložil, neboť je údajně opomenul doma. Provedením dechové zkoušky i testu na drogy byly tyto látky vyloučeny na místě, neboť jejich výsledek byl negativní.

Řidič poté policistům uvedl svoje údajné jméno i s datem narození a byla provedená lustrace osob. Na základě tohoto policejního šetření policisté pojali podezření, že se totožnost muže nezakládá na pravdě, neboť fotografie uvedeného devětačtyřicetiletého muže v databázi neodpovídala kontrolované osobě řidiče. Policejní hlídka několika doplňujícími otázkami ihned zjistila, že uváděné jméno je nepravdivé. Na základě tohoto poznatku se řidič policistům doznal, že uvedl jiné jméno, neboť v současné době nevlastní řidičské oprávnění. V tomto případě udal jméno dvaapadesátiletého muže a dále uvedl, že v době pořízení fotografie měl dlouhé vlasy i vousy. Policisté dalším následným šetřením zjistili, že muž na fotografii má dlouhé vlasy a vousy.  Tentokrát podezřelý řidič znal správné odpovědi na všechny doplňující otázky a nic nenasvědčovalo, že by se jednalo o nesprávnou osobu. Důsledná policejní hlídka ovšem při porovnání určitých rysů v obličeji i přes dlouhé vlasy a zarostlou tvář vousy pojala určité pochybnosti o totožnosti tohoto muže. Vzhledem k neustále lživému jednání podezřelého a přetrvávajícím nesrovnalostem k dané osobě, policisté z těchto důvodů předvedli podezřelého muže k prokázání totožnosti na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno. Policisté oddělení hlídkové služby ve spolupráci s kolegy provedli další šetření k této podezřelé osobě i k osobnímu vozidlu, čímž bylo zjištěno, že se opět nejedná o uváděnou osobu a muž opětovně lhal.

Jakmile policisté odhalili, že se jedná i v tomto případě o další falešné údaje, muž se ke své pravé totožnosti doznal. Důvodem nepravých údajů, které ke své osobě uváděl bylo jedenáctileté skrývání před nástupem do výkonu trestu. Policejním šetřením bylo zjištěno, že podezřelým je devětačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje, který je od roku 2005 veden v celostátním pátrání a v roce 2008 Okresní soud v Olomouci vydal příkaz k dodání do výkonu trestu za páchání podvodné trestné činnosti.  Z policejní služebny byl tento muž eskortován do výkonu trestu do věznice v Praze.

Na základě profesionálního přístupu a důslednosti policisté oddělení hlídkové služby odhalili podvodníka, který byl čtrnáct let v celostátním pátrání a nyní si odpykává svůj trest ve věznici. 

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR  Kladno

18.  února 2019